Bekendmakingen collegebesluiten biociden d.d. 22 april 2020

Een besluit van het Ctgb treedt in werking op de dag van publicatie in de Staatscourant.

Vanaf dan geldt voor een middel hetgeen in het betreffende besluit is vastgesteld. Ctgb publiceert de besluiten in de toelatingen databank.

Toelating biociden

Toel.nr

Middelnaam

Werkzame stof

Toelatinghouder

Gebruik

NL-0021619-0000

FANGA B+ SUPREME

brodifacoum

TRIPLAN SA

Deze rodenticide voor professioneel gebruik wordt toegelaten ter bestrijding van huismuizen, ratten, bosmuizen en veldmuizen (binnen), ter bestrijding van ratten (buiten rond gebouwen en voedselopslagplaatsen), en voor niet-professioneel gebruik ter bestrijding van huismuizen (binnen).

NL-0022117-0000

AGRORAT BD-5 PRO (wederzijdse erkenning)

bromadiolon

Laboratorios Agrochem S.L.

Deze rodenticide voor professioneel gebruik wordt toegelaten ter bestrijding van huismuizen en bruine ratten (binnen) en ter bestrijding van ratten (buiten rond gebouwen en voedselopslagplaatsen).

Renewals en herregistratie biociden

Toel.nr

Middelnaam

Werkzame stof

Toelatinghouder

Gebruik

Aflevertermijn

Opgebruiktermijn

NL-0022157-0000

Ameisen-Köderdose, Raid Tegen Mieren Lokdoos, Aeroxon Tegen Mieren, Insect Protect Mierenlokdoos, Aeroxon Anti-Mieren, Aeroxon Mierenlokdoos, Roxasect tegen Mieren, DCM Mierenlokdoos (wederzijdse erkenning)

spinosad

Aeroxon Insect Control GmbH

Dit middel voor niet-professioneel gebruik dat zowel binnen- als buitenshuis kan worden toegepast wordt verlengd voor de volgende toepassing: bestrijden van zwarte wegmieren binnenshuis en buitenshuis.

03-10-2020

03-04-2021

Overig biociden

Toel.nr

Middelnaam

Werkzame stof

Toelatinghouder

Gebruik

Aflever-termijn

Opgebruik-termijn

13744 N

Mikrozid sensitive wipes

Alkyl (C12-16) dimethyl

benzylammoniumchloride,

didecyldimethylammoniumchloride en alkyl (C12-14) dimethyl (ethylbenzyl) ammoniumchloride

Schülke & Mayr Benelux B.V.

Dit middel voor professioneel gebruik wordt toegelaten ter bestrijding van:

1.   Bacteriën (excl. bacteriesporen en mycobacteriën) en gisten op harde oppervlakken, in:

  • Ziekenhuizen en overige instellingen voor gezondheidszorg;

2. Bacteriën (excl. bacteriesporen en mycobacteriën) en gisten op harde oppervlakken (incl. apparaten en materialen) in:

  • Ruimten bestemd voor het verblijf van mensen;
  • Productie ruimtes in de farmaceutische en cosmetische industrie;

met uitzondering van oppervlakken die in contact kunnen komen met eet- en drinkwaren en grondstoffen hiervoor.

De wijziging betreft het gebruik op oppervlakken in

  • Ruimten bestemd voor het verblijf van mensen;
  • Productieruimten in de farmaceutische en cosmetische industrie.

6 maanden na besluitdatum

12 maanden na besluitdatum

14020 N

Mikrozid AF wipes

1-propanol en ethanol

Schülke & Mayr Benelux B.V.

Dit middel voor professioneel gebruik wordt toegelaten ter bestrijding van:

1. Bacteriën (excl. bacteriesporen), mycobacteriën, gisten en schimmels op harde oppervlakken in:

  • Ziekenhuizen en overige instellingen voor gezondheidszorg;

2. Bacteriën (excl. Bacteriesporen), en mycobacteriën, gisten en schimmels op harde oppervlakken (incl. apparaten en materialen) in

  • Ruimten bestemd voor het verblijf van mensen;
  • Productie ruimtes in de farmaceutische en cosmetische industrie;

met uitzondering van oppervlakken die in contact kunnen komen met eet- en drinkwaren en grondstoffen hiervoor.

De wijziging betreft het verhogen van de inwerktijd tegen schimmels van 1 naar 5 minuten.

6 maanden na besluitdatum

12 maanden na besluitdatum