Ctgb publiceert gewijzigde RUB-lijst

Het Ctgb heeft de gewijzigde RUB-lijst gepubliceerd in de Staatscourant. De oorspronkelijke lijst bevatte middelen die zonder beoordeling onder de Regeling Uitzondering Bestrijdingsmiddelen (RUB) op de markt waren gekomen. Op dit moment loopt een project om de middelen van deze lijst onder de Europese regelgeving te brengen. Na twee jaar hebben aanvragers nu voor 16 van de 57 RUB-middelen dossiers ter beoordeling ingediend. De dossiers worden op dit moment beoordeeld door het Ctgb of wachten op een beoordeling door een andere lidstaat. Deze middelen blijven op de RUB-lijst staan totdat de beoordeling van het dossier is afgerond en mogen in de tussenliggende periode worden gebruikt.

Wijzigingen

Niet alle bedrijven die in eerste instantie interesse toonden, zijn er in geslaagd om een dossier samen te stellen, andere zagen er om bedrijfseconomische redenen van af. Deze bedrijven en toepassingen verliezen nu hun RUB-status, maar krijgen nog wel een aflevertermijn tot 1 oktober 2020 en een opgebruiktermijn tot 1 januari 2021.

Toekomstige wijziging

‘Melk’ staat ook nog op de gepubliceerde lijst voor desinfectie van snoeimessen. Naar verwachting zal melk binnenkort worden toegelaten als basisstof. Dan gaat het van de RUB-lijst af. Het middel mag dan in heel Europa voor deze toepassing worden gebruikt.

Achtergrond

In april 2018 publiceerde Ctgb op de website een lijst met 57 RUB-middelen en hun toepassingen. In totaal deden 24 bedrijven en organisaties een aanmelding binnen het project. Het eindresultaat was een aangepaste RUB-lijst waarbij de toepassing per aanvrager en per middel is gespecificeerd. Deze gewijzigde RUB lijst is in de Staatscourant van 20 juni 2018 gepubliceerd.

De vernieuwde lijst is 1 juli 2020 in de Staatscourant gepubliceerd.