Studies naar veiligheid gewasbeschermingsmiddelen sneller openbaar

Studies die de veiligheid onderbouwen van een werkzame stof in een gewasbeschermingsmiddel worden voortaan actief openbaar gemaakt vóórdat de beoordeling begint. Deze afspraak geldt voor alle aanvraagdossiers die na 26 maart 2021 worden ingediend. Het aanvraagdossier bevat studies die aantonen dat de stof veilig is voor mens, dier en milieu. De Europese bepaling geldt ook voor beoordelingen door het Ctgb. De Europese autoriteit voor voedselveiligheid (EFSA) verzorgt in alle gevallen de publicatie. De betrokken organisaties zien steeds vaker dat NGO’s en publiek om een dergelijke openbaarmaking vragen. Het direct openbaar maken volgt uit een wijziging van de Europese Algemene Levensmiddelenwet (General Food Law) van april 2019. Dat was een initiatief van het Europees Parlement met als doel de toelatingsprocedure voor onder andere gewasbeschermingsmiddelen nog transparanter te maken.

Vragen om vertrouwelijkheid blijft mogelijk

Voor bedrijven blijft het beperkt mogelijk om te verzoeken onderdelen van het dossier of een studie vertrouwelijk te houden. Wordt het dossier behandeld in Nederland, dan beslist het Ctgb over dit verzoek in overleg met EFSA. Tegen het besluit van het Ctgb is bezwaar en beroep mogelijk, zowel voor de eigenaar van de informatie, als voor andere belanghebbenden.