Ctgb vraagt EFSA aandacht voor mogelijke risico’s Parkinson bij gebruik bepaalde stoffen

Het Ctgb heeft bij de Europese autoriteit voor voedselveiligheid (EFSA) zijn bezorgdheid geuit over een mogelijke relatie tussen het gebruik van bepaalde gewasbeschermingsmiddelen en de ziekte van Parkinson (zie brief van 9 maart 2021). Het Ctgb vraagt de EFSA-directie nadere analyse/onderzoek uit te voeren voor de werkzame stoffen die nu in Europa zijn goedgekeurd.