Besluiten biociden collegevergadering 24 maart 2021

Een besluit van het Ctgb treedt in werking op de dag van publicatie in de Staatscourant.

Vanaf dan geldt voor een middel hetgeen in het betreffende besluit is vastgesteld. Ctgb publiceert de besluiten in de toelatingen databank.

Toelating biociden

Toel.nr

Middelnaam

Werkzame stof

Toelatinghouder

Gebruik

16173 N

desderman care gel

ethanol

Schülke & Mayr Benelux B.V.

Dit desinfectiemiddel voor professioneel en niet-professioneel gebruik wordt toegelaten voor professioneel gebruik ter bestrijding van:

 • bacteriën (exclusief bacteriesporen), mycobacteriën, gisten en omkapselde virussen* voor hygiënische handdesinfectie;
 • bacteriën (exclusief bacteriesporen), mycobacteriën, gisten en virussen (omkapselde en niet-omkapselde virussen)* voor hygiënische handdesinfectie;
 • bacteriën (exclusief bacteriesporen), mycobacteriën, gisten en virussen (omkapselde en niet-omkapselde virussen)* voor chirurgische handdesinfectie.

Het middel wordt toegelaten voor niet-professioneel gebruik ter bestrijding van:

 • bacteriën (exclusief bacteriesporen), mycobacteriën, gisten en omkapselde virussen* voor hygiënische handdesinfectie;
 • bacteriën (exclusief bacteriesporen), mycobacteriën, gisten en virussen (omkapselde en niet-omkapselde virussen)* voor hygiënische handdesinfectie.

*Een beperkte en volledige virusclaim is gedefinieerd in EN14885. Tegen welke virussen dit middel werkzaam is, is te vinden op www.ctgb.nl onder ‘uitleg virusclaim’.

16141 N

Nutrinova® Potassium Sorbate BFX Granules

kaliumsorbaat

Celanese Sales Germany GmbH

Dit conserveringsmiddel voor professioneel gebruik wordt toegelaten in verpakking of opslagvat voor het bacterie-, gist- en schimmelbestendig maken van:

 1. Polymeer dispersies voor de productie van verf, coatings, lijm en kleefmiddelen en de grondstoffen daarvoor;
 2. Was- en reinigingsmiddelen.

NL-0017463-0000

Fungitrol 11/Plastiguard F11

folpet

TROY CHEMICAL COMPANY BV

Dit conserveringsmiddel voor industrieel gebruik wordt toegelaten voor gepolymeriseerde materialen.

 

NL-0025781-0000

Roban Pasta Bait

difenacum

PelGar International Limited

De toelating van deze rodenticide voor getrainde professioneel gebruikers wordt toegelaten voor de volgende toepassingen:

 1. getrainde Professionals – huismuizen/ bruine Rat – binnenshuis
 2. getrainde Professionals – bruine ratten - om gebouwen en voedselopslagplaatsen
 3. getrainde Professionals – bruine ratten – riolen

NL-0025784-0000

Roban Cut Wheat

difenacum

PelGar International Limited

De toelating van deze rodenticide voor getrainde professioneel gebruikers wordt toegelaten voor de volgende toepassingen:

 1. getrainde Professionals – huismuizen/ bruine Rat – binnenshuis
 2. getrainde Professionals – bruine ratten - om gebouwen en voedselopslagplaatsen
 3. getrainde Professionals – bruine ratten – riolen

Wijziging biociden

Toel.nr

Middelnaam

Werkzame stof

Toelatinghouder

Gebruik

Aflever-termijn

Opgebruik-termijn

NL-0008565-0000

Care Plus Anti-Insect DEET Spray 20% / Kruidvat anti-insect spray 20% DEET / Trekpleister anti-insect spray 20%

N,N-diethyl-m-toluamide

Primmed B.V.

De toelating van dit insecten- en tekenwerende middel voor niet-professioneel gebruik wordt gewijzigd.

De berekeningen voor humane toxicologie en milieu zijn in overeenstemming gebracht met CA-document CA-Nov-Doc.4.7-Final. Dit leidt tot wijziging van de wettelijke grondslag voor de toelating van Verordening (EU) 528/2012 Artikel 19 naar Verordening (EU) 528/2012 Artikel 19(5).

n.v.t.

n.v.t.

Renewals en herregistratie biociden

Toel.nr

Middelnaam

Werkzame stof

Toelatinghouder

Gebruik

Aflevertermijn

Opgebruiktermijn

NL-0005124-0000

BRODITOP GEL / MS Rodetox Brodi Active Gel (wederzijdse erkenning)

brodifacoum,

Zapi S.p.A.

De toelating van deze rodenticide voor getrainde professioneel gebruikers wordt toegepast voor de volgende toepassingen:

 1. Professioneel gebruik – bruine ratten / muizen – binnenshuis
 2. Professioneel gebruik – bruine ratten - om gebouwen en voedselopslagplaatsen

180 dagen na goedkeuring besluit;

180 dagen voor het opgebruik van bestaande voorraden.

Ingetrokken biociden

Toel.nr

Middelnaam

Werkzame stof

Toelatinghouder

Vervalt op = expiratie datum

Aflever-termijn

Opgebruik-termijn

13577 N

BIOBAN IPBC Antimicrobial

3-jood-2-propynylbutylcarbamaat

DSP S.A.S.

19-03-2021

19-03-2021

19-09-2021

13745 N

BIOBAN(TM) OP 100 Technical

bifenyl-2-ol

DSP S.A.S.

19-03-2021

19-03-2021

19-09-2021

13927 N

Canguard Ultra Bit 20 Le

1,2-benzisothiazool-3(2H)-on

DSP S.A.S.

19-03-2021

19-03-2021

19-09-2021

14322 N

ROCIMA 607 Biocide

1,2-benzisothiazool-3(2H)-on, bronopol

DSP S.A.S.

19-03-2021

19-03-2021

19-09-2021

14323 N

Rocima V-216 Biocide

mengsel van: 5-chloor-2-methyl-2H-isothiazool-3-on en 2-methyl-2H-isothiazool-3-on (3:1), 1,2-benzisothiazool-3(2H)-on, bronopol

DSP S.A.S.

19-03-2021

19-03-2021

19-09-2021