Besluiten biociden collegevergadering 28 april 2021

Een besluit van het Ctgb treedt in werking op de dag van publicatie in de Staatscourant.

Vanaf dan geldt voor een middel hetgeen in het betreffende besluit is vastgesteld. Ctgb publiceert de besluiten in de toelatingen databank.

Toelating biociden

Toel.nr

Middelnaam

Werkzame stof

Toelatinghouder

Gebruik

16149 N

LiquidSense Sanitizer

N-(3-aminopropyl)-N-dodecylpropaan-1,3-diamine en Alkyl (C12-16) dimethylbenzylammoniumchloride

KAY bvba

Deze bactericide voor professioneel gebruik wordt toegelaten ter bestrijding van bacteriën (exclusief mycobacteriën en bacteriesporen) en gisten op oppervlakken, apparatuur en gebruiksvoorwerpen:

 • In keukens en restaurant lobby’s,
 • op plaatsen waar eet- en drinkwaren worden bereid, behandeld of bewaard,

echter met uitzondering van melkwinningsapparatuur op de boerderij en in ziekenhuizen en overige instellingen voor de gezondheidszorg.

16174 N

LactiFence +,

L-(+)-melkzuur en salicylzuur

Delaval N.V.

Deze bactericide voor professioneel gebruik wordt toegelaten ter bestrijding van bacteriën (excl. mycobacteriën en bacteriesporen) en gisten op de spenen van melkvee na het melken.

16189 N

Mr Muscle Badkamer

Alkyl(C12-16) dimethylbenzylammoniumchloride,

SC Johnson Benelux

Deze bactericide voor niet-professioneel gebruik wordt toegelaten ter bestrijding van bacteriën (excl. mycobacteriën en bacteriesporen) en gisten op oppervlakken in badkamers.

16190 N

Mr Muscle Keuken

Alkyl (C12-16) dimethylbenzylammoniumchloride

SC Johnson Benelux

Deze bactericide voor niet-professioneel gebruik wordt toegelaten ter bestrijding van bacteriën (excl. mycobacteriën en bacteriesporen) en gisten op oppervlakken in de keuken.

16197 N

Onic Blue Chlorine Dioxide

chloordioxide gegenereerd uit natriumchloriet door verzuring (zoutzuur),

TheOxide Holding B.V.

Deze bactericide voor professioneel gebruik wordt toegelaten ter bestrijding van bacteriën (inclusief Legionella bacteriën, exclusief mycobacteriën en bacteriesporen) met behulp van een Onic Blue Generator in collectieve waterleidingsystemen voor drinkwater voor mensen.

16195 N

ACTICIDE ICB 3

1,2-benzisothiazool-3(2H)-on en zinkpyrithion

Thor GmbH

Dit conserveringsmiddel voor professioneel gebruik wordt toegelaten in verpakking of opslagvat voor het bacterie-, gist- en schimmelbestendig maken van de volgende producten op waterbasis:

 • verf en coatings en de grondstoffen hiervoor;
 • lijm en kleefmiddelen en de grondstoffen hiervoor;
 • polymeer dispersies voor de productie van lijm- en kleefmiddelen, verf en coatings, vul- en afdichtmiddelen, en pleister;
 • pigmenten voor de productie van verf en coatings;
 • minerale slurry voor de productie van verf en coatings;
 • additieven voor betonmengsels.

16178 N

Incidin Pro

2-fenoxyethanol, N-(3-aminopropyl)-N-dodecylpropaan-1,3-diamine (diamine), Alkyl (C12-16) dimethylbenzylammoniumchloride (ADBAC/BKC (C12-16))

Ecolab B.V

Dit desinfectiemiddel voor professioneel gebruik wordt toegelaten ter bestrijding van:

 1. bacteriën (excl. mycobacteriën en bacteriesporen) en gisten op oppervlakken in ziekenhuizen en overige instellingen in de gezondheidszorg, met uitzondering van oppervlakken die in contact kunnen komen met eet-en drinkwaren en grondstoffen hiervoor.
 2. bacteriën (excl. bacteriesporen), mycobacteriën, gisten en omkapselde virussen en een beperkt aantal niet-omkapselde virussen op oppervlakken in ziekenhuizen en overige instellingen in de gezondheidszorg, met uitzondering van oppervlakken:

- die gedurende de inwerktijd (15-60 minuten) in contact kunnen komen met patiënten of medisch personeel;

- die in contact kunnen komen met eet- en drinkwaren en grondstoffen hiervoor.

NL-0025694-0000

Wolmanit CX-8WB_family (wederzijdse erkenning)

basiskopercarbonaat en bis-(N-cyclohexyldiazeniumdioxy)-koper

BASF Wolman GmbH

Dit houtconserveringsmiddel voor professioneel gebruik wordt toegelaten als biocidefamilie voor verduurzaming van constructiehout dat in contact komt met grond.

NL-0026169-0000

Koralan Holzöl Spezial frame formulation (wederzijdse erkenning)

3-jood-2-propynylbutylcarbamaat

Kurt Obermeier GmbH & Co. KG

Dit houtverduurzamingsmiddel voor industrieel-, professioneel- en niet-professioneel gebruik wordt toegelaten als biocidenfamilie voor het preventief behandelen van hout tegen schimmels.

NL-0025307-0000

ProFume (wederzijdse erkenning)

sulfurylfluoride

Douglas BLG BVBA

Dit insectenbestrijdingsmiddel voor professioneel gebruik wordt toegelaten voor de bestrijding van insectenplagen (PT18) in opgeslagen producten in lege voedselverwerkings- en opslagfaciliteiten.

Uitbreiding biociden

Toel.nr

Middelnaam

Werkzame stof

Toelatinghouder

Gebruik

Aflever-termijn

Opgebruik-termijn

14124 N

Di-o-clean liquid

chloordioxide gegenereerd uit natriumchloriet door verzuring (natriumbisulfaat)

Schippers Europe B.V.

De bestaande voor professioneel gebruik toelating wordt uitgebreid met een virusclaim bij toepassing van het product in drinkwatersystemen in de veehouderij.

n.v.t.

n.v.t.

Wijziging biociden

Toel.nr

Middelnaam

Werkzame stof

Toelatinghouder

Gebruik

Aflevertermijn

Opgebruiktermijn

NL-0008565-0000

Care Plus Anti-Insect DEET Spray 20% / Kruidvat anti-insect spray 20% DEET / Trekpleister anti-insect spray 20%,

N,N-diethyl-m-toluamide

Primmed B.V.

De toelating van dit middel voor niet-professioneel gebruik wordt toegepast als afweermiddel tegen muggen bij mensen.

De wijziging betreft de toelating op basis van Verordening (EU) 528/2012 Artikel 19 naar toelating op basis van Verordening (EU) 528/2012 Artikel 19(5).

n.v.t.

n.v.t.

NL-0019695-0000

Koranol Imprägnierlasur (wederzijdse erkenning)

3-jood-2-propynylbutylcarbamaat

Kurt Obermeier GmbH & Co. KG

De toelating van dit houtverduurzamingsmiddel voor industrieel-, professioneel- en niet-professioneel gebruik wordt gewijzigd als biocidenfamilie voor het preventief behandelen van hout tegen schimmels.

De wijziging betreft:

 • verwijdering van de werkzame stof propiconazool
 • verhoging van de concentratie van de werkzame stof IPBC
 • wijzigingen van classificatie en etikettering
 • wijziging van het toepassingspercentage
 • veranderingen van doelorganismen
 • aanpassing van de concentratie of uitwisseling van verschillende niet-actieve stoffen

07-11-2021

07-05-2022

Renewal biociden

Toel.nr

Middelnaam

Werkzame stof

Toelatinghouder

Gebruik

Aflevertermijn

Opgebruiktermijn

13228 N

HG groene aanslag reiniger kant & klaar

didecyldimethylam-moniumchloride

HG International B.V.

De toelating van dit middel voor niet-professioneel gebruik wordt toegepast ter bestrijding van groene aanslag op tegelpaden, flagstones en grafzerken.

6 maanden

12 maanden

Ingetrokken biociden

Toel.nr

Middelnaam

Werkzame stof

Toelatinghouder

Vervalt op = expiratie datum

Aflever-termijn

Opgebruik-termijn

16167 N

SPECTRUS OX1200E

broomchloor-5,5-dimethylimidazolidine-2,4-dion

SUEZ Water Technologies & Solutions Netherlands B.V.

01-04-2021

01-04-2021

01-10-2021

16140 N

SPECTRUS OX1203E

broomchloor-5,5-dimethylimidazolidine-2,4-dion

SUEZ Water Technologies & Solutions Netherlands B.V.

01-04-2021

01-04-2021

01-10-2021

14584 N

Starcide

3,3'-methyleenbis[5-methyloxazolidine]

Halliburton B.V.

16-04-2021

16-04-2021

16-04-2021