Besluiten biociden collegevergadering 27 oktober 2021

Een besluit van het Ctgb treedt in werking op de dag van publicatie in de Staatscourant.

Vanaf dan geldt voor een middel hetgeen in het betreffende besluit is vastgesteld. Ctgb publiceert de besluiten in de toelatingen databank.

Toelating biociden

Toel.nr

Middelnaam

Werkzame stof

Toelatinghouder

Gebruik

16246 N

ACTICIDE BCL 2

1,2-benzisothiazool-3(2H)-on

Thor GmbH

Dit conserveringsmiddel voor professioneel gebruik wordt toegelaten in verpakking of opslagvat voor het bacterie-, gist- en schimmelbestendig maken van de volgende producten op waterbasis:

 • was- en reinigingsmiddelen;
 • verf en coatings;
 • lijm en kleefmiddelen;
 • polymeer dispersies voor de productie van lijm en kleefmiddelen, verf en coatings, pigment pasta´s, vul- en afdichtmiddelen, pleister, coatings (papier) en inkten;
 • additieven in de papier productie bestemd voor de droogpartij.

16272 N

GOJO Antimicrobial Plus Foam Handwash

chloorhexidinedigluconaat

Gojo Luxembourg S.à r.l.

Dit handdesinfectiemiddel voor professioneel gebruik wordt toegelaten tegen bacteriën (exclusief bacterie sporen), gisten en omkapselde virussen voor gebruik in de voedingsmiddelensector, institutionele sector, industriële sector en gezondheidszorg. 

NL-0019053-0000

Moth Gel Family (wederzijdse erkenning)

transfluthrin

SC Johnson Europe Sàrl

Dit insectenbestrijdingsmiddel voor niet-professioneel gebruik wordt toegelaten als biocidefamilie tegen motten binnenshuis.

NL-0026653-0000

DX3 GEL (wederzijdse erkenning)

imidacloprid

Zapi S.p.A.

Dit insectenbestrijdingsmiddel (pt18) voor professioneel en niet-professioneel gebruik wordt toegelaten tegen de zwarte wegmier, Argentijnse mier en Faraomier.

Wijziging biocide

Toel.nr

Middelnaam

Werkzame stof

Toelatinghouder

Gebruik

Aflevertermijn

Opgebruiktermijn

NL-0019874-0000

Celcure MC-T3
Celcure MC-T2

basiskopercarbonaat en tebuconazool

Protim Limited

Dit houtconserveringsmiddel voor industrieel gebruik wordt toegelaten voor vacuümdrukbehandeling van hout.

05-05-2022

05-11-2022

Renewal biociden

Toel.nr

Middelnaam

Werkzame stof

Toelatinghouder

Gebruik

Aflevertermijn

Opgebruiktermijn

13539 N

Busan 85

Kaliumdimethyldithio-carbamaat

nv Buckman Laboratories

Dit middel voor professioneel gebruik wordt gebruikt ter bestrijding van bacteriën op ruwe huiden (gezouten en vers) gedurende het weekproces in de lederindustrie.

13617 N

ACTICIDE MKE (N),

3-jood-2-propynylbutylcarbamaat,

zinkpyrithion en 2-octyl-2H-isothiazol-3-on

Thor GmbH

Dit conserveringsmiddel voor professioneel gebruik wordt gebruikt voor het schimmel- en algenbestendig maken van de droge film van zowel verf en coatings op waterbasis als pleister en plamuur op basis van water.

12 maanden

13657 N

Acticide LA 1604

bronopol en een mengsel van:

 5-chloor-2-methyl-2H-isothiazool-3-on en 2-methyl-2H-isothiazool-3-on (3:1)

Thor GmbH

Dit conserveermiddel voor professioneel gebruik wordt gebruikt voor het bacterie-en schimmelbestendig maken van de volgende industriële producten op waterbasis:

 1. was en reinigingsmiddelen;
 2. verf en coatings;
 3. interieurpleister;
 4. plamuur;
 5. polymeerdispersies voor de productie van verf en coatings, lijm- en kleefmiddelen, vul- en afdichtmiddelen en pleister
 6. opgeslagen proceswater, ten behoeve van de productie van met dit water geproduceerde verf, lijm, inkt en polymeren.

9 maanden

13677N

BIOBAN(TM) BP 100 Antimicrobial

bronopol

Nutrition & Biosciences Netherlands B.V.

Dit conserveringsmiddel (PT6 en 11) én slijmbestrijdingsmiddel (PT12) voor professioneel gebruik wordt gebruikt tegen bacteriën en schimmels.

12 maanden

NL-0010637-0000

Naturabell Mirazyl Box / COMPO Mirazyl Box

spinosad

COMPO Benelux nv

Dit insectenbestrijdingsmiddel voor niet-professioneel gebruik wordt toegepast tegen zwarte tuinmieren binnen en buiten rond gebouwen.

05-05-2022

05-11-2022

Ingetrokken biociden

Toel.nr

Middelnaam

Werkzame stof

Toelatinghouder

Vervalt op = expiratie datum

Aflevertermijn

Opgebruiktermijn

15553 N

Kuriverter EC-5420

2,2-dibroom-2-cyaanaceetamide

Kurita Europe GmbH

08-10-2021

08-10-2021

08-10-2021

15247 N

Protectall Plus

alkyl (C12-16) dimethylbenzylammoniumchloride

glutaaraldehyde

Pantex Holland B.V.

01-12-2021

01-12-2021

01-12-2021

15693 N

Divergard 42110 WT89

bronopol

5-chloor-2-methyl-2H-isothiazool-3-on en 2-methyl-2H-isothiazool-3-on (3:1)

Diversey B.V.

31-12-2021

31-12-2021

30-06-2022

8349 N

FA 100

didecyldimethylammoniumchloride

Lonza Cologne GmbH

01-10-2021

01-10-2021

01-10-2021

12088 N

DEPTAL AP

didecyldimethylammoniumchloride

Hypred S.A.

31-10-2021

31-10-2021

31-10-2021

14914 N

Soft Care Desinfectie Spray

ethanol

Diversey B.V.

31-12-2021

31-12-2021

30-06-2022

11020 N

SPECTRUM RX7815

glutaaraldehyde

Solenis Netherlands B.V.

27-08-2021

27-08-2021

27-08-2021

12295 N

Packo & Fullwood reinigings- en ontsmettingsmiddel

natriumhypochloriet

Ecolab B.V.

27-08-2021

27-08-2021

27-08-2021

14101 N

SAC Senior DA

natriumhypochloriet

Ecolab B.V.

27-08-2021

27-08-2021

27-08-2021

12616 N

P3-oxypak S

waterstofperoxide

Ecolab B.V.

27-08-2021

24-03-2022

24-09-2022