Rechtbank: toelating grondontsmettingsmiddelen door Ctgb terecht

Dinsdag 9 november 2021 oordeelde het College van Beroep voor het bedrijfsleven (CBb) dat de afgegeven toelating voor de middelen Nemasol en Monam in stand blijft. Dit zijn grondontsmettingsmiddelen op basis van de stof metam-natrium.

De Stichting Bollenboos had bij de bezwaarcommissie van het Ctgb en in tweede instantie bij het CBb aangevoerd dat de toelatingen onterecht waren. De stichting stelde daarbij dat het besluit niet gebaseerd was op studies over toepassing en verspreiding in Nederland en dat gegevens over de mate waarin omwonenden worden blootgesteld nog steeds ontbreken. Het CBb oordeelt dat het Ctgb op basis van de eisen uit de gewasbeschermingsmiddelenverordening 1107/2009 terecht tot deze toelatingen heeft besloten.

In 2014 heeft het Ctgb de middelen Nemasol en Monam tijdelijk geschorst en vervolgens met een aangescherpt gebruiksvoorschrift weer toegelaten. In 2019 besloot het Ctgb onder een aantal strenge toepassingsvoorschriften tot verlenging van Monam en een herregistratie van Nemasol. Tegen deze besluiten richtte zich het bezwaar en vervolgens beroep van de Stichting Bollenboos.

Het CBb oordeelt dat met de opgelegde voorschriften het risico voor mens en dier aanvaardbaar is. Wel merkt het CBb op dat het Ctgb bij de beoordelingen niet had moeten uitgaan van het voor oudere toelatingen geldende overgangsrecht, maar van de verordening 1107/2009. Vervolgens stelt het CBb in het vonnis dat de eisen uit deze verordening niet tot een andere uitkomst zouden leiden voor beide middelen. Daarmee blijven de door het Ctgb afgegeven herregistraties in stand.