Besluiten biociden collegevergadering 22 december

Een besluit van het Ctgb treedt in werking op de dag van publicatie in de Staatscourant.

Vanaf dan geldt voor een middel hetgeen in het betreffende besluit is vastgesteld. Ctgb publiceert de besluiten in de toelatingen databank.

Toelating biociden

Toel.nr

Middelnaam

Werkzame stof

Toelatinghouder

Gebruik

NL-0027315-0000

Euthanox

(wederzijdse erkenning)

koolstofdioxide

Total Culling Concept group BV

Deze avicide voor professioneel gebruik wordt toegelaten ter bestrijding van gevangen wilde ganzen.

NL-0026881-0000

ARVO XY PE

(wederzijdse erkenning)

waterstofperoxide

QUARON SAS

Dit is een desinfectiemiddel dat wordt toegelaten voor professioneel gebruik als middel dat niet rechtstreeks op mens of dier wordt gebruikt en als desinfectiemiddel voor uitrusting, houders, eet- en drinkgerei, oppervlakken of pijpleidingen voor de productie, het vervoer, de opslag of consumptie van voedingsmiddelen of diervoeders (met inbegrip van drinkwater) voor mens en dier.

 

16296 N

NALCO® 73677

chloordioxide

Nalco Netherlands B.V.

Dit conserveringsmiddel en slijmbestrijdingsmiddel voor professioneel gebruik wordt toegelaten als middel ter bestrijding van:

  • bacteriën (inclusief Legionella), gisten, schimmels en algen in preventieve behandeling van koelwater in recirculerende en gesloten systemen;
  • bacteriën (inclusief Legionella) en algen in curatieve behandeling van koelwater in recirculerende en gesloten systemen;
  • bacteriën en algen in preventieve behandeling van aanmaakwater en proceswater ;
  • bacteriën (inclusief Legionella) en algen in curatieve behandeling van aanmaakwater en proceswater;
  • bacteriën, gisten en schimmels in proceswater in de papier- en kartonindustrie.

Bij gebruik in recirculerende koelsystemen dient bij directe lozing op het oppervlaktewater het koelwater gebufferd te worden in een retentievijver met een hydraulische retentietijd van tenminste 20 uur. Voor koelsystemen met een debiet van 2-125 m³/h dient daarnaast de verdunning in oppervlaktewater tenminste 20 keer te bedragen.

16297 N

P3-Topax 91

Alkyl (C12-16) dimethylbenzylammoniumchloride

Ecolab B.V.

Dit desinfectiemiddel voor professioneel gebruik wordt toegelaten als middel ter bestrijding van bacteriën (excl. bacteriesporen en mycobacteriën) en gisten op oppervlakken en gereedschap,  welke in contact kunnen komen met eet– en drink waren, echter met uitzondering van melkwinningsapparatuur op de boerderij.

16299 N

DOU MY HANDS Disinfectant hand sanitizer Guarana

Ethanol

Creavest bvba

Dit desinfectiemiddel voor professioneel en niet-professioneel gebruik wordt toegelaten als middel ter bestrijding van bacteriën (excl. bacteriesporen en mycobacteriën) en gisten voor hygiënische handdesinfectie.

16300 N

DOU MY HANDS Disinfectant hand sanitizer Ginger

Ethanol

Creavest bvba

Dit desinfectiemiddel voor professioneel en niet-professioneel gebruik wordt toegelaten als middel ter bestrijding van bacteriën (excl. bacteriesporen en mycobacteriën) en gisten voor hygiënische handdesinfectie.

16301 N

Watter disinfection solution

actief chloor verkregen uit natriumchloride door elektrolyse

Watter B.V.

Dit desinfectiemiddel voor professioneel gebruik wordt toegelaten ter bestrijding van bacteriën (excl. bacteriesporen en mycobacteriën) in drinkwater voor dieren.

16304 N

DOU MY HANDS Disinfectant hand sanitizer Neutral

Ethanol

Creavest bvba

Dit desinfectiemiddel voor professioneel en niet-professioneel gebruik wordt toegelaten als middel ter bestrijding van bacteriën (excl. bacteriesporen en mycobacteriën) en gisten voor hygiënische handdesinfectie.

Ingetrokken biociden

Toel.nr

Middelnaam

Werkzame stof

Toelatinghouder

Vervalt op = expiratie datum

Aflevertermijn

Opgebruiktermijn

8405 N

S-Clean Relasept

didecyldimethylammoniumchloride

Qlean-tec B.V.

1-12-2021

1-12-2021

1-12-2021

10662 N

DeLaval chloortabletten

natriumdichloorisocyanuraat

Delaval N.V.

31-12-2021

30-6-2022

31-12-2022

12846 N

Desbest 700

didecyldimethylammoniumchloride, formaldehyde, glutaaraldehyde

Frans Veugen Bedrijfshygiëne B.V.

25-11-2021

25-11-2021

25-11-2021

14015 N

Actisan-5L granulaat

natriumdichloorisocyanuraat

Veip B.V.

10-12-2021

10-12-2021

10-12-2021