Wageningen Drift Calculator invoering en aanvragen onder oud toetsingskader

Vanaf 1 januari is het verplicht om bij een aanvraag voor een gewasbeschermingsmiddel de driftdepositiecijfers te berekenen met de Wageningen Drift Calculator (WDC). Echter in sommige gevallen is nog het oude toetsingskader van kracht  van vóór 01-01-2022. Voor deze aanvragen is vereist een rapport beschikbaar met driftcijfers geldend onder dit toetsingskader (* zie hier onder de betreffende verwijzingen naar de hoofdstukken van de Evaluation manual).

Impact op harmonisatie driftdepositiecijfers

De invoering van de WDC heeft ook impact op de werkwijze voor de risicobeoordeling van driftgerelateerde milieuaspecten (van de Core) bij nationale aanvragen. Met deze werkwijze worden niet langer de risico’s op nationaal niveau afdekt. Het College besloot daarom dat deze werkwijze vervalt voor dossiers ingediend na 01-04-2022.

*Aanvragen onder toetsingskader vóór 01-01-2022

Voor aanvragen geldend onder een toetsingskader van vóór 01-01-2022 en waarvoor onder Evaluation Manual Chapter 6 Fate and behaviour in the environment; behaviour in surface water and sediment v. 2.5. en/of Chapter 7 Ecotoxicology: terrestrial; non target arthropods and plants, v. 2.4 een maatwerkrapport (‘specific spray drift research‘) is vereist, is een rapport beschikbaar met driftcijfers geldend onder dit toetsingskader.