Update meetgevens landgebruik in Bestrijdingsmiddelenatlas

De Bestrijdingsmiddelenatlas heeft 24 december een update gehad met meetgegevens over 2018-2020 voor de koppeling met landgebruik. Het Ctgb zal per direct deze nieuwe meetgegevens gebruiken in de risicobeoordeling. Daarin betrekt het Ctgb altijd de op dat moment meest recente meetgegevens in het oppervlaktewater om vast te stellen of er overschrijdingen zijn van de toelatingsnorm.

In de Bestrijdingsmiddelenatlas is te zien welke werkzame stoffen en metabolieten van gewasbeschermingsmiddelen en biociden voorkomen in het Nederlandse oppervlaktewater, gebaseerd op meetgegevens van de waterbeheerders. De atlas biedt onder meer informatie over normoverschrijdingen, langjarige trends in concentraties en de koppeling met landgebruik.