Besluiten gewasbeschermingsmiddelen collegevergadering 26 januari

Een besluit van het Ctgb treedt in werking op de dag van publicatie in de Staatscourant.

Vanaf dan geldt voor een middel hetgeen in het betreffende besluit is vastgesteld. Ctgb publiceert de besluiten in de toelatingen databank.

Toel.nr

Middelnaam

Werkzame stof

Toelatinghouder

Teelten/gebruik

16315 N

BELEM 0.8 MG

(wederzijdse erkenning)

cypermethrin

SBM Développement SAS

Het insectenbestrijdingsmiddel wordt toegepast door middel van inwerken bij zaaien/poten in de teelt van suikerbieten, koolzaad, tabak (onbedekte teelt), tomaten (onbedekte teelt), aubergine (onbedekte teelt), pompoenachtigen (onbedekte teelt), sluitkoolachtigen (onbedekte teelt), bloemkoolachtigen (onbedekte teelt), boerenkool, (onbedekte teelt), radijsachtigen (onbedekte teelt), wortelen (onbedekte teelt), wortelpeterselie (onbedekte teelt), pastinaak (bedekte teelt), knolselderij (onbedekte teelt), koolraap (onbedekte teelt), rode biet (onbedekte teelt), mierikswortel (onbedekte teelt), uien (onbedekte teelt), sjalotten (onbedekte teelt), knoflook (onbedekte teelt), peterselie (onbedekte teelt) en grasvegetatie.

16308 N

Roundup Concentraat PA

pelargonzuur

Evergreen Garden Care Belgium bvba

Het middel wordt voor niet-professioneel gebruik toegepast als onkruidbestrijdingsmiddel in sierbeplanting, (planten in de vollegrond), open verhardingen (grind, schelpen, etc.), halfopen verhardingen (tegels, straatstenen, etc.), dichte verhardingen (beton, etc.) en onverharde terreinen.

16307 N

GADAROCK

fluazinam, kaliumfosfonaten

De Sangosse S.A.S.

Het middel wordt voor professioneel gebruik toegepast als schimmelbestrijdingsmiddel door middel van een gewasbehandeling in aardappelen (onbedekte teelt).

Uitbreiding gewasbeschermingsmiddelen

Toel.nr.

Middelnaam

Werkzame stof

Toelatinghouder

Wijziging

W-code

Aflevertermijn vorige W-code

Opgebruiktermijn vorige W-code

13854 N

Karma

kalium waterstofcarbonaat

Certis Europe B.V.

Het betreft een uitbreiding van dit schimmelbestrijdingsmiddel voor professioneel gebruik in wortelen (onbedekte teelt) .

W.7

n.v.t.

n.v.t.

Renewal gewasbeschermingsmiddelen

Toel.nr.

Middelnaam

Werkzame stof

Toelatinghouder

Wijziging

W-code

Aflevertermijn vorige W-code

Opgebruiktermijn vorige W-code

6483 N

Roundup

glyfosaat

Bayer CropScience S.A.-N.V.

De volgende toepassingen zijn afgewezen voor voor professioneel gebruik in de onbedekte teelten:

• spuiten in voedergrasland

• strokenbehandeling in appel en peer

• spuiten in kerstbomen

• volvelds doodspuiten in diverse gewasgroepen

• pleksgewijs spuiten in openbaar groen en particuliere tuinen

• pleksgewijs spuiten kort voor de oogst in droog te oogsten bonen

• kort voor de oogst in zetmeel- en consumptieaardappel

• behandeling na afsterven loof in narcis

• in koolzaad omdat uitbreiding niet is toegestaan binnen een art. 43 aanvraag.

De volgende toepassingen vervallen:

• de behandeling van stobben van bomen en struiken in diverse gewassen door middel van spuiten,

• spuiten op akkerranden en onverhard terrein

• pleksgewijze toepassing kort voor de oogst in granen.

De volgende toepassingen zijn toegelaten voor professioneel gebruik in de volgende onbedekte teelten:

• Pleksgewijs (d.m.v. spuiten en/of aanstrijken) in: akkerbouwgewassen, fruitgewassen, groenteteelt, kruidenteelt, sierteeltgewassen, cultuurgraslanden, openbaar groen en particuliere tuinen (alleen aanstrijken), bosbouw (tegen Amerikaanse vogelkers; alleen spuiten);

• Pleksgewijs kort voor de oogst in: droog te oogsten erwten;

• Pleksgewijs d.m.v. spuiten in diverse gewasgroepen uit fytosanitaire overweging in akkerbouwgewassen fruitgewassen, groenteteelt, kruidenteelt, sierteeltgewassen, cultuurgraslanden;

• Behandeling over het gewas: in groenbemesters;

• Volvelds spuiten voor opkomst in: aardappelen, bieten, ui-achtigen, asperge, bloembol- en bloemknolgewassen;

• Volvelds spuiten over het onkruid: tijdelijk onbeteeld terrein m.u.v. akkerranden, open verhardingen

• Volvelds doodspuiten dekvruchten voorafgaand aan zaaien of planten van alle akkerbouwgewassen en in bloembol- en bloemknolgewassen.

• Stobbenbehandeling d.m.v. aanstrijken in: fruitgewassen, sierteeltgewassen, openbaar groen en particuliere tuinen en onbeteeld terrein.

Bij deze herbeoordeling en verlenging wordt tevens de maximale dosis van veel toepassingen verlaagd, vervalt een aantal aanvullende toepassingsvoorwaarden en worden nieuwe aanvullende toepassingsvoorwaarden voorgeschreven.

W.17

4-8-2022

4-2-2023

Ingetrokken gewasbeschermingsmiddelen

Toel.nr

Middelnaam

Werkzame stof

Toelatinghouder

Vervalt op = expiratie datum

Aflever-termijn

Opgebruik-termijn

14389 N

Mandinka2

abamectine

AgChem Access Ltd.

31-12-2021

31-12-2021

31-12-2021

10099 N

Roundup Huis & Tuin

glyfosaat

Evergreen Garden Care Belgium bvba

31-12-2021

1-7-2022

1-1-2023

15970 N

Bifasto PL

fluxapyroxad, difenoconazool

BASF Nederland B.V.

31-1-2022

31-1-2022

31-1-2022

15971 N

Dagonis PL

fluxapyroxad, difenoconazool

BASF Nederland B.V.

31-1-2022

31-1-2022

31-1-2022

16103 N

WOPRO Metribuzin 2

metribuzin

Simonis B.V.

21-1-2022

21-1-2022

21-1-2022

16215 N

WOPRO Disca

fluxapyroxad

Simonis B.V.

21-1-2022

21-1-2022

21-1-2022

15428 N

WOPRO Clomazone 360 CS

clomazone

Simonis B.V.

21-1-2022

21-1-2022

21-1-2022

14690 N

WOPRO-Bifenazate 240 SC

bifenazaat

Simonis B.V.

21-1-2022

21-1-2022

21-1-2022

15107 N

WOPRO Oxamyl 10%G

oxamyl

Simonis B.V.

21-1-2022

21-1-2022

21-1-2022