Besluiten biociden collegevergadering 23 februari

Een besluit van het Ctgb treedt in werking op de dag van publicatie in de Staatscourant. Vanaf dan geldt voor een middel hetgeen in het betreffende besluit is vastgesteld. Ctgb publiceert de besluiten in de toelatingen databank.

U kunt onderstaande tabellen ook openen als PDF. 

Toelatingen biociden

Toel.nr

Middelnaam

Werkzame stof

Toelatinghouder

Gebruik

16338 N

JET surface Disinfectant

chloordioxide gegenereerd uit natriumchloriet door verzuring

Tristel Solutions Ltd.

Deze desinfectans voor professioneel gebruikwordt toegelaten ter bestrijding van bacteriën, mycobacteriën, bacteriesporen, gistenen virussen op harde oppervlakken, echter met uitzondering van oppervlakken die in contact kunnen komen met eet- endrinkwarenen grondstoffen hiervoor.

16340 N

MERGAL 712F

BIT en mengsel CMIT/MIT

Troy Chemical Company

B.V.

Dit conserveringsmiddel voor professioneel gebruikwordt toegelaten in

verpakkingof opslagvat voor het bacterie-, gist- en schimmelbestendig maken van de volgende producten op water basis:

  1. Verf en coatings;
  2. Vulstoffen en kitten;
  3. Pleistermaterialen voor gebruik binnenshuis;
  4. Lijm- en kleefmiddelen;
  5. Polymeeremulsies en polymeerdispersiesvoor de productie van verven, coatings, pleistermaterialen, vulstoffen enkitten, lijm- en kleefmiddelen.

NL-0027785-

0000

ALGOFILM

(wederzijdse erkenning)

L-(+)-melkzuur,

polyvinylpyrrolidonjood

Centre Technique

d'Hygiène

Dit desinfectiemiddel voor dierhygiëne wordt toegelaten voor professioneel

gebruik. Het middel wordt toegelatenals middel voor uierdesinfectie na het melken.

NL-0018484-

0000

IMIDASECT

(wederzijdse erkenning)

Imidacloprid

Sharda Cropchem

Espana S.L.

Dit insecticide middel voor professioneel enniet professioneel gebruikwordt

toegelaten ter bestrijding van de Duitse (Blattella germanica) en Oosterse kakkerlakken (Blatta orientalis) binnenshuis.

Ingetrokken biociden

Toel.nr

Middelnaam

Werkzame stof

Toelatinghouder

Vervalt op =
expiratie datum

Aflever-
termijn

Opgebruik-termijn

14081 N

Alcohol dentior 70%

Ethanol

Reymerink B.V.

18-2-2022

18-2-2022

18-2-2022

14366 N

Alcohol dentior 80%

Ethanol

Reymerink B.V.

18-2-2022

18-2-2022

18-2-2022