Groene middelen uitbreiden met kleine toepassingen draagt bij aan verduurzaming

In de Ctgb-vergadering van november stemde het college in met een omvangrijke uitbreiding met kleine toepassingen van een fungicide op basis van de schimmel Aureobasidium pullulans. Dit ‘groene’ middel had reeds een toelating in ons land, met deze uitbreiding kan het worden toegepast in circa twintig andere gewasgroepen in fruit-, groente- en bomenteelt. De uitbreidingsaanvraag was het initiatief van een belangenorganisatie van telers. Directeur Ingrid Becks van het Ctgb: “Dit voorbeeld laat zien hoe je een ‘groen’ middel op relatief eenvoudige wijze veel breder kunt benutten. Die mogelijkheid moet wel door een toelatinghouder of, zoals in dit geval, de sector worden ingevuld met een aanvraag. Het Ctgb kan immers alleen middelen toelaten of een toelating uitbreiden als het daarvoor een aanvraag krijgt. Daarnaast komt het Ctgb binnenkort met een vereenvoudiging van de uitbreiding van laag-risicomiddelen met kleine toepassingen, met als doel deze mogelijkheden zoveel mogelijk te stimuleren.”

Schimmel die beschermt tegen schimmel

Aureobasidium pullulans DSM 14940 en 14941 was reeds toegelaten in druif, aardbei, bessen en braam- en framboosachtigen. Het is een snelgroeiende schimmel die zich verspreidt over de plant en zo voorkomt dat schimmels met negatieve effecten - in dit geval grauwe schimmel (Botrytis-rot) - zich op de plant vestigen.

Kleine toepassing (NLKUG)

Een kleine toepassing kan worden aangevraagd:

  1. voor planten die niet op ruime schaal worden geteeld, of
  2. om te voldoen aan een uitzonderlijke behoefte op het gebied van gewasbescherming.

De teelt mag niet meer dan 5000 ha. onbedekt of 1000 ha. bedekt areaal omvatten.

Bij de beoordeling van een kleine toepassing wordt gebruik gemaakt van de beoordeling van de oorspronkelijke toelating of – indien beschikbaar – een recente beoordeling van het middel. Dat maakt dat de aanvraag relatief weinig beoordelingstijd vraagt.