Nationale uitbreiding met alleen een kleine toepassingen (NLKUG)

Nederland heeft voor ‘kleine toepassingen’ een vereenvoudigde aanvraagprocedure ontwikkeld. Dit om het gebruik van gewasbeschermingsmiddelen voor kleine toepassingen te vergemakkelijken en stimuleren.

Registration manual

In de Registration manual (alleen Engelstalig) leest u meer hierover. Per aanvraagtype wordt daar in 4 onderdelen (Characteristics, Registration process, Instruction for submission en Documentation) het proces uit de doeken gedaan.

Tarieven

De kosten voor een nationale aanvraag voor de uitbreiding met alleen kleine toepassingen staan in het Tarievenbesluit.

Daarnaast is de toelatinghouder per toelating een jaarlijkse vergoeding aan het Ctgb verschuldigd.