Nationale uitbreiding kleine toepassingen (NLKUG)

Nederland heeft voor ‘kleine toepassingen’ een vereenvoudigde aanvraagprocedure ontwikkeld. Dit om het gebruik van gewasbeschermingsmiddelen voor kleine toepassingen te vergemakkelijken en stimuleren.

Registration manual

In de Registration manual (alleen Engelstalig) leest u meer hierover. Per aanvraagtype wordt daar in 4 onderdelen (Characteristics, Registration process, Instruction for submission en Documentation) het proces uit de doeken gedaan.