Uitbreidingsprocedure voor gebruik kleine toepassingen uitsluitend in Nederland (NLKUG)

Nederland heeft voor ‘kleine toepassingen’ een vereenvoudigde aanvraagprocedure ontwikkeld. Dit om het gebruik van gewasbeschermingsmiddelen voor kleine toepassingen te vergemakkelijken en stimuleren.

Wat zijn de voorwaarden voor een nationale uitbreidingsaanvraag kleine toepassingen?

  • Het gewasbeschermingsmiddel waarvoor de uitbreiding wordt aangevraagd is al toegelaten in Nederland.
  • De toepassing betreft een kleine teelt of een kleine toepassing binnen een grote teelt, zoals teelt op een bijzondere grondsoort of met een zeldzame plaag.
  • De toepassing is alleen bedoeld voor professioneel gebruik.

Wat valt niet onder een nationale uitbreidingsaanvraag kleine toepassingen?

Uitbreiding met toepassingen zoals zaaizaadbehandeling is volgens deze procedure niet mogelijk. Hiervoor moet een interzonale aanvraag worden gedaan.

Voorafgaand aan de aanvraag

Voordat u de uitbreidingsaanvraag indient voor een kleine toepassing in een grote teelt (bijvoorbeeld vanwege grondsoort of zeldzame plaag) heeft u een onderbouwing nodig van het Loket Kleine Toepassingen van de Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit. Via loketkleinetoepassingen@minlnv.nl kunt u hiervoor een verzoek indienen.

Vanwege de capaciteitsplanning verzoeken wij u voordat u een nationale uitbreidingsaanvraag kleine toepassingen bij het Ctgb indient contact op te nemen met de heer G.J. Molema, accountmanager gewasbescherming.

Wat heeft het Ctgb van u nodig voor een nationale uitbreidingsaanvraag kleine toepassingen?

  • een volledig ingevuld aanvraagformulier.
  • een onderbouwing dat de gewenste uitbreidingstoepassingen een kleine teelt betreft, of bij een kleine toepassing in een grote teelt een onderbouwing van het Loket Kleine Toepassingen.
  • het Wettelijk gebruiksvoorschrift (en gebruiksaanwijziging) in het format van het al toegelaten gewasbeschermingsmiddel.
  • gegevens over het beoogde gebruik, de zogenoemde GAP (Good Agricultural Practice).
  • beschikbare relevante studies of statements, bijvoorbeeld naar maximale residu limieten.
  • als u niet zelf de toelatinghouder bent: een toegangsverklaring(en), zogenaamde Letter of Access (LoA) van de toelatinghouder.
  • referentielijst en referentielijst gewervelde dieren.

Wat het het Ctgb met uw aanvraag doet, leest u bij de aanvraagprocedure. Aandachtspunt: let op dat bij de herregistratie aanvraag van het middel, de uitbreiding kleine toepassing wordt meegenomen.

Kosten

Raadpleeg hiervoor het Tarievenbesluit. Vanaf 2016 vraagt het Ctgb een voorschot en berekent het de werkelijke tarieven voor afhandeling door.

Heeft u nog vragen over uw nationale aanvraag kleine toepassingen, dan kunt u zich richten tot de servicedesk. Voor een advies van de servicedesk worden de gemaakte uren in rekening gebracht conform het uurtarief uit het Tarievenbesluit.