Ctgb wil ingrijpen in toelating fosfides

Het College voor de toelating van gewasbeschermingsmiddelen en biociden (Ctgb) wil ingrijpen in de toelatingen van zes insecticiden op basis van aluminiumfosfide en magnesiumfosfide. Werken met fosfides moet veiliger worden. De afgelopen jaren zijn er (bijna) ongelukken geweest met schippers die in aanraking kwamen met fosfinegassen. Fosfinegas komt vrij na toepassing van aluminium- of magnesiumfosfide. Het wordt gebruikt voor het bestrijden van insecten in voorraden van bijvoorbeeld granen. Het gas is zeer giftig. Het Ctgb gaat het gebruiksvoorschrift aanpassen. Bedrijven die de middelen op markt brengen en andere belanghebbenden kunnen gedurende zeven weken reageren op het Ctgb-voornemen zoals gepubliceerd in de Staatscourant.

Nieuwe voorschriften

Het beoordelen en toelaten van biociden of gewasbeschermingsmiddelen gebeurt op basis van Europese wetgeving. Verschillende EU-lidstaten reageerden al positief op de door het Ctgb voorgestelde aanscherpingen. Daarbij is gassen tijdens het transport over de weg, het spoor of binnenwateren niet meer toegestaan. Het Ctgb stelt voor:

  • fosfides mogen alleen op locatie worden gebruikt, niet tijdens het transport (met uitzondering van zeescheepvaart);
  • de restanten van de gassingsmiddelen moeten na het gassen helemaal worden verwijderd;
  • alleen luchtdicht afgesloten voorraden mogen met fosfinegas worden behandeld;
  • behandelde voorraden moeten duidelijk als zodanig herkenbaar zijn.

Veiliger

Het doel van de aangescherpte voorschriften is het gebruik van fosfides veiliger en duidelijker traceerbaar te maken. Zo kan blootstelling van transporteurs en personeel aan het zeer giftige fosfinegas worden voorkomen.