Uitbreiden laag-risicomiddelen met kleine toepassingen eenvoudiger

Vanaf 1 januari 2023 is voor laag-risicomiddelen (gewasbescherming) een verkorte uitbreidingsprocedure voor kleine toepassingen mogelijk. Het Ctgb reageert hiermee op een door de Tweede Kamer aangenomen motie die vraagt de beschikbaarheid van deze middelen te vergroten. Het verkorte aanvraagtraject is gebaseerd op het bestaande traject voor het uitbreiden van gewasbeschermingsmiddelen met kleine toepassingen (NLKUG). Voor de laag-risicomiddelen geldt in principe dat ze zonder verdere beoordeling met nieuwe kleine toepassingen kunnen worden uitgebreid. In sommige gevallen blijft een beperkte beoordeling nodig. Dit kost minder uren en brengt voor de aanvrager minder kosten met zich mee.

Administratief afhandelen

Het Ctgb bekijkt of de aanvraag helemaal via een administratieve route kan lopen of dat er nog een kleine beoordeling nodig is. Deelbeoordeling is bijvoorbeeld nodig als:

  • de stof een MRL heeft;
  • voor de laag-risicostof is vastgelegd dat er een beoordeling op humane gezondheidseffecten nodig is;
  • er bij het al toegelaten middel  geen sprake is van blootstelling naar mens of milieu, maar bij de aangevraagde gebruiken van de uitbreiding wel.

Kleine toepassing (NLKUG)

Een kleine toepassing kan worden aangevraagd:

  1. voor gewassen die niet op ruime schaal worden geteeld, of
  2. om te voldoen aan een uitzonderlijke behoefte op het gebied van gewasbescherming.

De teelt mag niet meer dan 5.000 hectare onbedekt of 1.000 hectare bedekt areaal omvatten. Bij de beoordeling van een kleine toepassing wordt gebruik gemaakt van de beoordeling van de oorspronkelijke toelating of – indien beschikbaar – een recente beoordeling van het middel. Dat maakt dat de aanvraag relatief weinig beoordelingstijd vraagt.