Gebruik rodenticiden aan banden

Rodenticiden – middelen voor het bestrijden van ratten en muizen – mogen in de toekomst alleen nog worden gebruikt door gecertificeerde, professionele gebruikers. Een uitzondering hierop vormen middelen tegen muizen binnenshuis op basis van de stof alfachloralose. Het Ctgb nam dit besluit vorige week nadat de conceptbesluiten zes weken ter inzage lagen. Hierop kwamen zes reacties binnen. Het besluit gaat over middelen op basis van de stoffen brodifacoum, bromadiolon, chloorfacinon, coumatetralyl, difenacoum, difethialon, flocoumafen en cholecalciferol of combinaties daarvan. Deze stoffen hebben grote risico’s op doorvergiftiging naar bijvoorbeeld roofvogels en naar zoogdieren die muizen of ratten eten. Ook zijn de stoffen moeilijk tot zeer moeilijk afbreekbaar in het milieu.

Wanneer

Wettelijk hebben producenten van rodenticiden bij wijziging van het etiket recht op aflever- en opgebruiktermijnen voor oude verpakkingen. Op de nieuwe verpakkingen gelden onverkort de gebruiksvoorschriften van het nieuwe, gewijzigde etiket. Dat betekent dat certificering, professioneel gebruik en toepassing van het integrale IPM-systeem per 1 januari 2023 verplicht zijn  bij gebruik van de middelen met de nieuwe etiketten. Als gevolg van de toegekende aflever- en opgebruiktermijnen mogen middelen met een oud etiket nog tot 29 juni 2023 worden verkocht en tot 26 december 2023 gebruikt volgens de oude voorschriften. Uiteraard mogen professionele gebruikers die middelen ook volgens het nieuwe integrale IPM-systeem gebruiken. Voor middelen met het oude etiket tegen ratten buiten geldt de al bestaande certificeringsverplichting voor IPM bij buitengebruik.

Alleen professioneel gebruik

Het college wil dat middelen op basis van deze stoffen alleen nog gebruikt worden door opgeleide professionele gebruikers die werken voor gecertificeerde bedrijven en instellingen. Ook agrariërs moeten gecertificeerd zijn om de middelen op het bedrijf te mogen gebruiken. Professionele gebruikers moeten opgeleid zijn in Integraal Plaagdier Management (IPM). Dat is een stapsgewijze bestrijdingsmethode: eerst wordt gewerkt aan het wegnemen van voedsel en schuilplaatsen en met niet-chemische bestrijdingsmethoden, als laatste kunnen chemische bestrijdingsmiddelen worden ingezet. Met deze maatregelen wordt het gebruik van deze rodenticiden zoveel mogelijk beperkt maar blijven ze wel beschikbaar voor een deskundige en verantwoorde bestrijding van ratten en muizen.