Ctgb past gebruiksvoorschrift fosfiden aan

In de vergadering van 22 maart besloot het Ctgb om de gebruiksvoorschriften voor middelen met aluminiumfosfide of magnesiumfosfide aan te passen. Deze middelen worden gebruikt voor het bestrijden van insecten (door begassing) in voorraden van bijvoorbeeld granen en in het buitenland ook tijdens transport per schip of trein. Het gas is zeer giftig. De afgelopen jaren waren er enkele (bijna) ongelukken. Daarom besloot het Ctgb tot de aanpassing. Zo wil het college de veiligheid van transporteurs en personeel beter borgen.

Aanpassing voorschriften

Het Ctgb-besluit is gericht op de situatie in de hele EU. Er zijn momenteel landen waar gassing tijdens transport mogelijk is en landen waar dat verboden is. Voor de meest uitgebreide toepassing in landen waar gassing tijdens transport mogelijk is, heeft het college bepaald dat:

  1. losse pillen of tabletten op basis van de twee stoffen alleen toegestaan zijn op een vaste locatie of in zeevracht;
  2. bij het gassen tijdens transport over land of via binnenvaart, geen losse pillen of tabletten gebruikt mogen worden, maar uitsluitend goed herkenbare verpakkingen die kunnen worden teruggevonden en verwijderd;
  3. ruimten waarin gassing plaatsvindt goed herkenbaar moeten zijn. Er moet gewaarschuwd worden voor het gevaar van fosfinegas, data van toepassen en herbetreden moeten worden vermeld en het aantal gebruikte verpakkingen moeten duidelijk worden aangegeven. De ruimtes mogen pas worden betreden als een gassingsleider die heeft vrijgegeven;
  4. resten van de fosfides droog verpakt moeten worden afgevoerd volgens de Europese regels van de transportregelgeving. Zo wordt het gevaar van brand of explosie tegengegaan.

Deze bepalingen worden nog op maat gemaakt voor de Nederlandse situatie en dan doorgevoerd bij de in Nederland toegelaten middelen. Daarna zullen in Europa de toelatingen van dergelijke middelen ook worden aangepast.

Zienswijzen

Belanghebbenden konden rond de jaarwisseling gedurende anderhalve maand reageren op het voorgenomen besluit. Daarop kwamen ruim twintig reacties binnen van producenten en gebruikers van de middelen, andere Europese beoordelingsinstanties en belangenorganisaties van transporteurs en verladers. Naar aanleiding van de reacties concludeerde het Ctgb dat een totaal verbod op gassing tijdens transport over land of via binnenvaart een onevenredig grote impact heeft op de opslag, transport en de voedselveiligheid van granen en diervoeders. Zo’n verbod is ook niet nodig voor het voorkomen van incidenten. Ook werd duidelijk dat voor het effectief gassen van voorraden granen en diervoeders in grote silo’s en opslagruimten geen goede alternatieven bestaan voor het gebruik van losse pillen en tabletten. Het Ctgb zet daarom in op het uitsluitend toestaan van losse pillen bij gassingen op vaste locaties en duidelijker voorschriften voor het verwijderen van fosfideresten na gassingen.