Ctgb vraagt om reacties op criteria verduurzamingsloket

Het Ctgb wil per 1 januari 2024 een verduurzamingsloket voor gewasbeschermingsmiddelen inrichten. Via dat loket worden aanvragen versneld afgehandeld voor middelen die bijdragen aan een weerbare en duurzame teelt van gewassen in Nederland.

Zo wil het Ctgb de verduurzaming van het gewasbeschermingsmiddelenpakket actief ondersteunen en draagt het bij aan de politieke en maatschappelijke aandacht voor verduurzaming. De voorwaarden om in aanmerking te komen voor versnelde afhandeling worden vastgesteld in een beleidsregel. De voorgenomen beleidsregel ligt gedurende vijf weken voor ter consultatie. Op de consultatiepagina kunt u meer lezen over het voorstel en de wijze waarop u kunt reageren.