Alleen nog nieuwe informatie over toelating melden

Het kan gebeuren dat de werkzaamheid van een toegelaten middel tegenvalt, dat er een onverwacht effect op planten of resistentieontwikkeling wordt geconstateerd. Vanaf 2024 moet de toelatinghouder alleen bij dergelijke gevallen de jaarlijkse melding doen; als er géén onverwachte effecten zijn hoeft dat niet meer gemeld te worden.

Let op: nieuwe informatie over mogelijk schadelijke of onaanvaardbare effecten op mens, dier of milieu moet altijd en per direct bij het Ctgb worden gemeld.

Voor gewasbeschermingsmiddelen moet ten minste eenmaal per jaar worden gemeld als informatie wijst op tegenvallende werkzaamheid, op mogelijk resistentieontwikkeling of op onverwachte effecten op planten.
Voor biociden geldt dat nieuwe informatie over mogelijk schadelijke of onaanvaardbare effecten op mens, dier of milieu altijd direct aan het Ctgb moet worden gemeld.

Deze verplichtingen volgen uit artikel 56 van de Gewasbeschermingsmiddelen-verordening EU/1107/2009 en artikel 47 van de Biocideverordening EU/528/2012. Voor deze meldingen moet het meldingsformulier worden gemaild naar post@ctgb.nl. Het formulier staat op de website:

Via post@ctgb.nl kan ook een link voor een beveiligde upload worden aangevraagd.