Nieuw beleid voor het melden van nieuwe informatie door de toelatinghouder van een gewasbeschermingsmiddel

Vanaf 2024 hoeven Toelatinghouders van gewasbeschermingsmiddelen enkel nog een jaarlijkse melding formulier in te dienen indien er sprake is van tegenvallende werkzaamheid, onverwachte effecten op planten of mogelijke resistentie ontwikkeling. Ook zullen zij geen jaarlijkse herinneringsbrief meer van Ctgb ontvangen om hen aan deze verplichting te herinneren.

Indien een toelatinghouder nieuwe gegevens heeft over de effecten van diens gewasbeschermingsmiddel of biocide, is deze verplicht die nieuwe informatie aan het Ctgb te melden.

Voor gewasbeschermingsmiddelen moet informatie die er op wijst dat de werkzaamheid tegen valt en/of dat er mogelijk sprake is van resistentieontwikkeling of onverwachte effecten op planten ten minste een maal per jaar worden gemeld. Informatie over mogelijk schadelijke of onaanvaardbare effecten op mens, dier en milieu moet altijd direct aan het Ctgb gemeld worden. 

Voor biociden geldt dat nieuwe informatie over tegenvallende werkzaamheid en ook over mogelijk schadelijke of onaanvaardbare effecten op mens, dier en milieu altijd direct aan het Ctgb gemeld moet worden via het formulier voor onmiddellijke melding op grond van artikel 47 van de Biocidenverordening EU/528/2012.

Nieuw beleid jaarlijkse melding gewasbeschermingsmiddelen

Voor de jaarlijkse melding van tegenvallende werkzaamheid en mogelijke resistentie voor gewasbeschermingsmiddelen is er nu een nieuw beleid. Tot nu toe ontvingen toelatinghouders van gewasbeschermingsmiddelen jaarlijks een formulier voor de jaarlijkse melding en werd hen verzocht dit altijd ingevuld op te sturen naar het Ctgb, ook als er geen nieuwe gegevens te melden waren.

Vanaf 2024 is het alleen nog verplicht om het Ctgb formulier voor de jaarlijkse melding van nieuwe gegevens voor gewasbeschermingsmiddelen op te sturen als er daadwerkelijk nieuwe gegevens zijn over tegenvallende werkzaamheid. Het Ctgb zal ieder jaar in de e-zine van maart een herinnering plaatsen om toelatinghouders van gewasbeschermingsmiddelen eraan te herinneren een jaarlijkse melding te doen. Jaarlijkse meldingen kunnen nu het hele jaar door worden ingediend.

Let op: nieuwe informatie die er op wijst dat een gewasbeschermingsmiddel onverwachte en mogelijk schadelijke of onaanvaardbare effecten op mens, dier of milieu heeft moet altijd en per direct bij het Ctgb worden gemeld.

Deze verplichtingen volgen uit artikel 56 van de Gewasbeschermingsmiddelen-verordening EU/1107/2009 en artikel 47 van de Biocideverordening EU/528/2012.

Meldingen kunnen worden ingediend door het meldingformulier per email te versturen aan post@ctgb.nl. U kunt via dit mailadres ook verzoeken om een veilige upload link voor het indienen van uw melding.