Exportverklaring

Het Ctgb verstrekt op verzoek van een exporteur een ‘exportverklaring’. In de exportverklaring bevestigt het Ctgb dat het gewasbeschermingsmiddel of biocide voor de aangegeven toepassing(en) is toegelaten of geregistreerd conform de Wet gewasbeschermingsmiddelen en biociden/Verordening Gewasbescherming (1107/2009) en dat dit gewasbeschermingsmiddel of biocide voor die toepassingen vrij verhandeld mag worden in Nederland.

Wat is een exportverklaring?

Een exportverklaring is een verklaring die op verzoek van een exporteur van biociden wordt opgesteld door het Ctgb, in dit document verklaart het Ctgb dat een bepaald biocide voor een bepaalde toepassing in Nederland is toegelaten.

Waarvoor hebben exporteurs een exportverklaring nodig?

Vaak verzoekt het land dat het biocide importeert  om een exportverklaring.

Wanneer is er géén exportverklaring nodig?

Op grond van het Verdrag van Rome (vrij handelsverkeer) is er geen exportverklaring nodig indien het biocide wordt geëxporteerd naar een andere lidstaat van de Europese Unie of de Europese Vrijhandels Associatie (EVA of EFTA) die aan de Europese Economische Ruimte (E.E.R.) deelneemt.

Waar kan ik meer informatie vinden over dit onderwerp?

In de Registration manual (alleen Engelstalig) kunt u meer lezen over dit onderwerp. De informatie in de Registration Manual is bedoeld voor diegene die een aanvraag willen indienen.