Aanvraag onder overgangsrecht

Voor biociden met werkzame stoffen die voor het relevante producttype nog in het Europese reviewprogramma zitten, geldt overgangsrecht. Dan gelden daarvoor de nationale regels.

Alle andere aanvragen vallen onder de werking van de biocidenverordening; zie aanvragen onder BPR.

Om een toelating of verlenging van een toelating voor een biocide onder het overgangsrecht te verkrijgen, kunt u kiezen uit de onderstaande aanvraagtypen. Ter voorbereiding van uw aanvraagdossier of EU-stofbeoordeling kunt u een Request for meeting aanvragen; ook kunt u terecht bij onze servicedesk voor Pre Application Support.

Toelating onder overgangsrecht omzetten van naar een BPR toelating

Een toelating onder het overgangsrecht kan omgezet worden naar een toelating onder Biocidenverordening. Dat verloopt via een herregistratie.

Let op

Als u een aanvraag wilt doen voor (een nationale toelating van) een biocide waarvan de werkzame stof binnen een jaar wordt geplaatst op de Unielijst Goedgekeurde Werkzame Stoffen, dan kunt u geen aanvraag meer indienen onder overgangsrecht. Meer hierover leest u op bij ‘Market freeze’ biocidentoelatingen zo veel mogelijk beperkt'.

Tarieven

Voor toelatingsaanvragen onder overgangsrecht gelden vaste tarieven, die in twee delen betaald dienen te worden. Er wordt gestart met een vast aanvraagtarief dat direct na indienen wordt gefactureerd. Voor de evaluatie wordt vervolgens een tweede factuur verstuurd (vast tarief). Mochten na de eerste beoordeling vragen worden gesteld en is na levering van aanvullende gegevens een tweede beoordeling nodig, dan worden hiervoor opnieuw kosten in rekening gebracht