Aanvraag onder overgangsrecht

Voor biociden met werkzame stoffen die voor het relevante producttype nog in het Europese reviewprogramma zitten, geldt overgangsrecht. Dan gelden daarvoor de nationale regels.

Alle andere aanvragen vallen onder de werking van de biocideverordening; zie aanvragen onder BPR.

Om een toelating of verlenging van een toelating voor een biocide onder het overgangsrecht te verkrijgen, kunt u kiezen uit de onderstaande aanvraagtypen. Ter voorbereiding van uw aanvraagdossier of EU-stofbeoordeling kunt u een Pre-submission meeting aanvragen; ook kunt u terecht bij onze Servicedesk voor Pre Application Support.

Zie de instructiefilm Uitleg toelating aanvragen

Toelating onder overgangsrecht omzetten naar een BPR toelating

Een toelating onder het overgangsrecht kan omgezet worden naar een toelating onder Biocidenverordening. Dat verloopt via een herregistratie.

Let op

Als u een aanvraag wilt doen voor (een nationale toelating van) een biocide waarvan de werkzame stof binnen 78 weken wordt geplaatst op de Unielijst Goedgekeurde Werkzame Stoffen, dan kunt u geen aanvraag meer indienen onder overgangsrecht. Meer hierover leest u op bij ‘Market freeze’ biocidentoelatingen zo veel mogelijk beperkt'.