Melding proef met een biocide

Alle meldingen voor proeven met een biociden dienen gedaan te worden onder R4BP. Meer informatie hierover staat in het menu Aanvraag biociden onder de biocidenverordening.

Wanneer dient het uitvoeren van een proef gemeld te worden?

Een proef dient gemeld te worden wanneer iemand een proef wil uitvoeren met een nog niet toegelaten biociden of een nog niet toegelaten toepassing van een biocide.

Hoe en waar dient een proef gemeld te worden?

Proeven dienen gemeld te worden met het formulier “Melding proeven’’ in de lidstaat waar de proef wordt uitgevoerd. De melding dient gedaan te worden in R4BP, dit is het centrale punt in de EU waar biociden aanvragen worden gedaan.

Wie beoordeelt de meldingen?

De meldingen worden beoordeeld door de toelatingsautoriteit in de lidstaat waar de proef wordt uitgevoerd. Melding van proeven die in Nederland worden uitgevoerd worden beoordeeld door het Ctgb.

Mag de proef direct na het doen van de melding gestart worden?

Nee, de toelatingsautoriteit heeft 45 dagen om de proef te beoordelen.

Waar kan ik inzien of er een melding voor een proef is gedaan?

In de Staatscourant worden alle meldingen die voor proeven gedaan worden gepubliceerd , onder vermelding van de naam van het middel waarmee de proef wordt uitgevoerd en de naam van de aanvrager.

Waar kan in meer informatie vinden over dit onderwerp?

In de Registration manual (alleen Engelstalig) kunt u meer lezen over dit onderwerp. De informatie in de Registration Manual is bedoeld voor iedereen die een melding van een proef wil doen.