Melding proeven / Notification Trial permit

Zoals gebruikelijk dient u het formulier in R4BP te uploaden. U zult hiervoor eerst een dossier in UICLID moeten aanmaken. Het mag een minimaal ingevuld dossier zijn. Wel is het belangrijk dat u de standaardnaam die genereerd wordt, aanpast in de naam van het middel (ook een productcode is toegestaan) waarmee u de proef uitvoert, zodat deze naam ook in R4BP zichtbaar is. De naam in R4BP dient identiek te zijn aan de naam op bladzijde 1 van het meldingsformulier en de bestandsnaam van het meldingsformulier.