Toelating voor parallelhandel

Een toelating voor parallel handel is een toelating van een middel wat geïmporteerd wordt uit een andere lidstaat van de EU en dat identiek (conform SANCO guideline 10524/2012 (July 2015, Version 5.2, chapter 4) is aan een in Nederland toegelaten middel. Door parallel handel wordt het vrije verkeer en de beschikbaarheid van middelen in de lidstaten van de EU bevorderd, waarbij de veiligheid voor mens, dier en milieu gewaarborgd blijft.  De parallel toelatingen mogen alleen worden verkocht en gebruikt in Nederland.

De vereisten voor een parallel toelating zijn opgenomen in de Registration manual.