Kaderformuleringen

Onder overgangsrecht van de Biocidenverordening is het mogelijk om een groep van zeer vergelijkbare producten aan te vragen met 1 aanvraag. De producten krijgen ieder hun eigen toelating. Voorwaarden hiervoor zijn onder andere dat de producten en identiek gebruik kennen en bestemd zijn voor dezelfde gebruikersgroep. Ook de specificaties van de werkzame stof dienen gelijk te zijn. De samenstellingen van de producten mogen variëren zolang dit de effectiviteit en de risico's niet beïnvloed. Bijvoorbeeld: antifouling-producten in diverse kleuren.

De toelatingen van kader formuleringen kunnen worden toegelaten onder overgangsrecht.