Kaderformulering

Bij aanvragen voor biociden onder overgangsrecht is het mogelijk om toelatingen voor een groep van zeer vergelijkbare producten aan te vragen door een gecombineerde aanvraag in te dienen. De producten krijgen ieder hun eigen toelating. De producten moeten een identiek gebruik kennen en bestemd zijn voor dezelfde gebruikersgroep. Ook de specificaties van de werkzame stof dienen gelijk te zijn. De samenstelling van de producten mag variëren zolang dit de effectiviteit en de risico's niet beïnvloedt; bijvoorbeeld antifouling-producten in diverse kleuren.

Wijze van indienen

  1. Eén aanvraag wordt ingediend als een reguliere toelating (TB) onder overgangsrecht (formulier B en C). Als een vergelijking kan worden gemaakt met een al toegelaten product kan gebruik gemaakt worden van de beperkte beoordeling (TBL).
  2. Voor de overige producten wordt voor ieder product afzonderlijk met formulier B een aanvraag tot vaststellen van een kaderformulering (KB) gedaan. Per product moet een volledig dossier worden ingediend.

Of een beperkte beoordeling mogelijk is, en of er sprake is van een kaderformulering, wordt duidelijk tijdens de intake. Na toelating is voor ieder product afzonderlijk de jaarlijkse vergoeding verschuldigd.

Rekenvoorbeeld kosten voor antifouling-product in 2 kleuren:

Aanvraagkosten 1 (TB/TBL): € 5.150,–

Aanvraagkosten 2 (KB):         € 2.860,–

Beoordelingskosten 1+2 :     € 3.725,- bij beperkte beoordeling (TBL)
                                                  € 9.440,- bij volledige beoordeling (TB)

Totaal:

voor 2 toelatingen middels beperkte beoordeling: € 5.150,- + € 2.860,- + € 3.725,- = € 11.735,-  

voor 2 toelatingen middels volledige beoordeling:  € 5.150,- + € 2.860,- + € 9.440,- = € 17.450,-