Uitleg guidance

De guidance documenten kunnen (wetenschappelijk) inhoudelijke, beleidsmatige, juridisch en / of procedurele van aard zijn. Het Ctgb speelt bij de ontwikkeling van dergelijke guidance documenten soms de rol van ontwikkelaar, commentator. In de Evaluation Manual van het Ctgb wordt ook gerefereerd naar achterliggende guidance documenten.

Vergroot afbeelding
Beeld: ©ECHA / European Chemicals Agency
Structuur richtsnoeren behorend bij de biocidenverordening