Geharmoniseerde werkwijzen

De manier waarop het Ctgb BPR-aanvragen beoordeelt, wordt steeds meer op Europees niveau vastgelegd en geharmoniseerd. ECHA in Helsinki is de Europese organisatie waar het overgrote deel van de Europese inhoudelijke werkwijzen wordt opgesteld. Daar dragen lidstaten aan bij.

De afgesproken werkwijzen zijn vooral vastgelegd in Guidance Documents Volume I-V, en specifiek voor het milieu aanvullend in Emission Scenario Documents (ESD) en rekensheets. Alleen de Guidance Documents Volume I-V hebben de officiële status van richtsnoer, ESD’s en rekensheets worden door ECHA gezien als richtinggevende documenten. De uiteindelijke vaststelling van de geharmoniseerde werkwijze vindt plaats door ECHA zelf, na consultatie van derden in Partner Expert Groups (PEGs).

Naast inhoudelijk worden ook procedurele afspraken vastgelegd. Die laatste komen vaak uit de Coordination Group (CG) of door de vergadering van de Europese lidstaten (CA).

Working Groups

De huidige werkwijzen bieden echter op diverse plaatsen ruimte voor interpretatie of zijn voor bepaalde (deel)onderwerpen nog niet voldoende uitgewerkt. Om te zorgen dat de lidstaten de beoordelingen toch zoveel mogelijk op dezelfde wijze uitvoeren en hetzelfde niveau van bescherming nastreven, zijn werkgroepen in het leven geroepen; de Working Groups van de Biocidal Products Committee (BPC). De Working Groups leveren technisch inhoudelijke input om voor hiaten en onduidelijkheden een geschikte oplossing te bedenken.
De voorstellen die de Working Groups doen, worden vastgesteld door de BPC.

TAB-afspraken

WG afspraken worden gepubliceerd in het document “Technical Agreements Biocides”; de zogenaamde TAB-afspraken. Veel TAB-afspraken worden op een later tijdstip weer verwerkt in bijvoorbeeld een update van de Guidance Documents, een rekensheet of van een ESD.

Wanneer wordt iets van toepassing?

  • Geharmoniseerde werkafspraken uit de CG of de CA: per datum publicatie CircABC indien publiekelijk beschikbaar en anders per direct;
  • Nieuwe ECHA guidance (Volumes): per direct tenzij nieuwe data nodig is; dan na half jaar voor stoffen of na 2 jaar voor producten. Altijd versie 1.0;
  • ECHA guidance updates (Volumes): per datum publicatie + een half jaar voor stof guidance, of +2 jr voor product guidance. Voorbeeld: van versie 2.4 naar 3.0;
  • Richtinggevende guidance zoals ESDs, rekensheets, nieuwe formats: per datum publicatie indien publiekelijk beschikbaar en anders per direct;
  • TAB-afspraken: per datum publicatie tenzij nieuwe data nodig is.