Toetsingskader en manuals

Om de beoordeling uit te voeren maakt het Ctgb gebruik van een meetlat: het zogenaamde toetsingskader. Dit is een verzamelnaam voor Europese en nationale wetten en beleid en wetenschappelijk-inhoudelijke richtsnoeren  (guidance). De Europese regels gelden voor alle lidstaten, maar er kunnen landspecifieke regels en eisen bij gehanteerd worden.

Europese harmonisatie

De Europese Unie vindt het correct gebruik van biociden zeer belangrijk. Om dit in goede banen te leiden heeft de EU bindende wetgeving ontwikkeld die geldig is voor alle lidstaten: de "Europese Verordening voor het op de markt aanbieden en het gebruik van Biociden", met andere woorden, de Biocideverordening (EU) 528/2012. Op deze manier wordt gewerkt aan Europese harmonisatie. De individuele verschillen in beoordelingen tussen lidstaten worden kleiner gemaakt, zodat een aanvraag in één land ook kan worden erkend in een ander land; via zogenaamde wederzijdse erkenningen.

Guidances

De Europese verordeningen worden verder uitgewerkt in zogenoemde 'guidance' documenten; richtsnoeren in het Nederlands. Deze worden door verschillende stakeholders samen ontwikkeld; van overheid tot industrie. Het doel van deze documenten is om de implementatie van de regelgeving rondom biociden te ondersteunen door te beschrijven hoe het beste met deze plichten kan worden omgegaan binnen specifieke kaders.

Handleidingen

Voor het inzicht in de goedkeuring van werkzame stoffen en de toelating van biociden in Nederland te vergroten, ontwikkelde het Ctgb twee Engelstalige handleidingen die alleen op de Engelse site worden gepubliceerd:

  • de Registration manual: beschrijft de verschillende aanvraagprocedures. De tool 'How to apply?' begeleidt u naar de juiste procedure voor het indienen van een aanvraag bij het Ctgb en ECHA.
  • de Evaluation manual: is een technische werkinstructie voor de beoordeling van een middel op aspecten zoals humane toxicologie of milieu. Deze beschrijft hoe de beoordeling precies in zijn werk gaat.

De manuals zijn Engelstalig, worden regelmatig aangepast aan nieuwe geldende wet- en regelgeving en worden alleen op onze Engelse site gepubliceerd.