Voortgang toetsingskader

Het Ctgb stelt regelmatig een overzicht op van de ontwikkeling van Europese guidances (zowel inhoudelijk als procedureel) en de ontwikkeling van Ctgb-beleid.

Inhoudelijk toetsingskader biociden in ontwikkeling

Per aspect verwachte implementatiedatum en een korte toelichting

Toetsingskader element

Aspect

Implementatie-
datum

Gremium / toelichting

Sediment test

MIL 2e kwartaal 2019 ECHA, gereed voor
implementatie
Ziekenhuis nieuwe rekenmethode handdesinfectie MIL 2e kwartaal 2019 ECHA, gereed voor
implementatie
Gevolgen wijziging regeling materialen en chemicaliën drink- en warm tapwatervoorziening MIL 2e kwartaal 2019 ECHA, gereed voor
implementatie
RMM textile treatment PT18 MIL, WZH 2e kwartaal 2019 CG, gereed voor
implementatie
RMM soil cover PT08 MIL, WZH 2e kwartaal 2019 CG, gereed voor
implementatie
In-situ product guidance: CA regulatory doc + ECHA guidance Diverse 3e kwartaal 2019 ECHA, nog in
ontwikkeling
AHEE EG - emission scenario for treatment against tiger mosquitos (e.g. in residential areas) MIL Onbekend ECHA, nog in
ontwikkeling
Revised guidance on mixture toxicity MIL

Onbekend

ECHA, nog in
ontwikkeling

Models on leaching to groundwater from paint, coatings and plaster MIL Onbekend

ECHA, nog in
ontwikkeling

Results from the 2nd EU Leaching Workshop for PT 8 Houtconserveringsmiddelen MIL Onbekend ECHA, nog in
ontwikkeling
Draft fish net scenario: discussion on the usefulness of the new version of MAMPEC to be initiated MIL Onbekend ECHA, nog in
ontwikkeling
Guidance on aggregated exposure assessment (AHEE) MIL Onbekend ECHA, nog in
ontwikkeling
Scenario desinfectie van irrigatiewater - TAB update MIL Onbekend ECHA, nog in
ontwikkeling
Clarification on the assessment of direct emission to surface water in urban areas MIL Onbekend ECHA, nog in
ontwikkeling
Final draft emission scenario for insecticides in mink farms MIL Onbekend ECHA, nog in
ontwikkeling
PT 6: Proposal for a scenario for in-can preservation of fuels in storage tanks MIL Onbekend ECHA, nog in
ontwikkeling
Generic treatment areas assigned to specific pest MIL Onbekend ECHA, nog in
ontwikkeling
PT 8: Temporary anti-sapstain wood preservatives MIL Onbekend ECHA, nog in
ontwikkeling
ECHA guidance on the assessment of relevant impurities MIL Onbekend BPC, nog in
ontwikkeling
Risk assessment for treated articles / materials at active substance approval stage and the consequences for risk mitigation TOX Onbekend BPC, nog in
ontwikkeling
Addressing concerns of co-formulants that contribute significantly to a product’s efficacy FCE Onbekend ECHA, nog in
ontwikkeling

HEAdhoc of various new excel calculation sheets for PT 1-5 Disinfectants

TOX Onbekend ECHA, nog in
ontwikkeling

Procedureel toetsingskader in ontwikkeling

Per aspect verwachte implementatiedatum en een korte toelichting

Toetsingskader element

Impl. datum

Gremium/toelichting

ECHA procedure consulting the Endocrine Disruptor Expert Group (EDEG) 3e kwartaal 2019 BPC,
implementatie loopt
Definitie van een tot bezorgdheid aanleiding gevende stof (SoC) 3e kwartaal 2019 CG, gereed voor
implementatie
PT14 Anticoagulans renewal – geconsolideerde PAR 3e kwartaal 2019 CG, gereed voor
implementatie
BPR Artikel 36 formal referral Zweden permethrin 3e kwartaal 2019 Europese Commissie,
gereed voor
geïmplementeerd
Article 48 application (ensuring a level playing field with regard to generation of efficacy data for insect repellents) 3e kwartaal 2019 Europese Commissie,
implementatie loopt
Submission of data (or a letter of access to data) generated for the active substance renewal in the context of Article 31(3)(a) of the BPR 3e kwartaal 2019 Europese Commissie,
implementatie loopt
Working procedure for CARS submitted to ECHA for active substance approval failing the accordance check 3e kwartaal 2019

BPC, implementatie loopt

Besluit respijttermijnen biociden Onbekend

College, gereed voor
implementatie

Article 19(5) en mutual recognition Onbekend Europese Commissie,
gereed voor
implementatie

Food / feed attract repellents

Onbekend Europese Commissie,
gereed voor
implementatie
Implementation of Article 23(7) BPR automatic cancellation after 4 years Onbekend Europese Commissie,
gereed voor
implementatie
Handling the "stop of the clock" during the assessment of applications for product authorisation Onbekend Europese Commissie,
gereed voor
implementatie
Submission of applications for the renewal of approval of active substances for the period 2016-2020 Onbekend Europese Commissie,
gereed voor
implementatie
Translation of the biocidal product family names included in the Implementing Regulations (IRs)
granting the Union authorisation (UA)
Onbekend Europese Commissie,
gereed voor
implementatie
MRLs interim approach Onbekend Europese Commissie,
gereed voor
implementatie
BPC procedure fast-track approach Union authorisation Onbekend BPC, nog in
ontwikkeling
Art 75(1)g Product used for temporary preservation of human corpses Onbekend Europese Commissie,
nog in ontwikkeling
Similar composition biocidal product family 3e kwartaal 2019 Europese WP-BPF,
nog in ontwikkeling
Similar uses biocidal product family 3e kwartaal 2019 Europese WP-BPF,
nog in ontwikkeling
Similar level of risk and efficacy biocidal product family 3e kwartaal 2019 Europese WP-BPF,
nog in ontwikkeling

Toetsingskader voor zowel gewasbeschermingsmiddelen als biociden

TK-element

Implementatie-

datum  

 Gremium /
 toelichting

Wijziging Besluit en Regeling gewasbeschermingsmiddelen en biociden Doorlopend Betreft nationaal beleid, laatste versie
geïmplementeerd doch doorlopende wijzigingen
12e ATP CLP 2e kwartaal 2019

Europese Commissie, geïmplementeerd

Invulling meldplicht toelatingshouder van nieuwe informatie, die relevant is voor de toelating 2e kwartaal 2019 Ctgb, geïmplementeerd
Bestuursreglement toelatingsprocedure Gewasbeschermingsmiddelen en biociden Ctgb 2018 4e kwartaal 2019 Ctgb, implementatie loopt
Herziene drinkwaterrichtlijn, gewasbeschermingsmiddelen en biociden Onbekend Europese Commissie, nog in ontwikkeling –
EP en de Raad zijn in onderhandeling met COM, richtlijn is nog niet afgerond.