Voortgang toetsingskader

Het Ctgb stelt regelmatig overzichten samen over de implementatie van Europese guidances (zowel inhoudelijk als procedureel) en over Europese en nationale ontwikkelingen van het toetsingskader.

Inhoudelijk toetsingskader met verwachte implementatiedatum

Bij het toetsingskader element staat de verwachte implementatiedatum en het betreffende beoordelingsaspect.

 1. CG-32 tabel TK_RMM textile treatment PT18; beoordelingsaspect milieu en werkzaamheid; 2e kwartaal 2020; geïmplementeerd.
 2. CG-32 tabel TK RMM soil cover PT08; beoordelingsaspect milieu en werkzaamheid; 2e kwartaal 2020; Coordination Group, geïmplementeerd.
 3. Standaardzinnen (vertaald) uit CG; beoordelingsaspect werkzaamheid; 2e kwartaal 2020; geïmplementeerd.
 4. Implementation of ECHA's practical guide 'How to use and report (Q)SARs'; alle beoordelingsaspectenjuli 2020; ECHA, gereed voor implementatie

Procedureel toetsingskader met verwachte implementatiedatum

Bij het betreffende toetsingskader element staat de verwachte implementatiedatum en de bron.

 1. Gedifferentieerd beleid overgangsrecht biociden 3e kwartaal, College, implementatie loopt

 2.  Article 48 application (ensuring a level playing field with regard to generation of efficacy data for insect repellents); Commissie, implementatie opgeschort tot 1e kwartaal 2021
 3. MRLs interim approach; Europese Commissie, implementatie opgeschort in afwachting van informatie EC

Inhoudelijk en procedureel toetsingskader voor biociden en gewasbeschermingsmiddelen met verwachte implementatiedatum

 1. Werkwijze beoordeling nav plagiaat discussie; 4e kwartaal 2020, College, implementatie loopt.

Inhoudelijk toetsingskader EU ontwikkeling

 1. Definitie van een tot bezorgdheid aanleiding gevende stof (Substance of Concern); beoordelingsaspect fysisch chemische eigenschappen
 2. AHEE EG - emission scenario for treatment against tiger mosquitos (e.g. in residential areas); beoordelingsaspect milieu
 3. Revised guidance on mixture toxicity; beoordelingsaspect milieu
 4. Models on leaching to groundwater from paint, coatings and plaster; beoordelingsaspect: milieu
 5. Results from the 2nd EU Leaching Workshop for PT 8 Houtconserveringsmiddelen; beoordelingsaspect milieu
 6. Draft fish net scenario: discussion on the usefulness of the new version of MAMPEC to be initiated; beoordelingsaspect milieu
 7. Guidance on aggregated exposure assessment (AHEE); beoordelingsaspect milieu
 8. Clarification on the assessment of direct emission to surface water in urban areas; beoordelingsaspect milieu
 9. Final draft emission scenario for insecticides in mink farms; beoordelingsaspect milieu
 10. PT 6: Proposal for a scenario for in-can preservation of fuels in storage tanks; beoordelingsaspect milieu
 11. Generic treatment areas assigned to specific pest; beoordelingsaspect milieu
 12. PT 8: Temporary anti-sapstain wood preservatives; beoordelingsaspect milieu
 13. ECHA guidance on the assessment of relevant impurities; beoordelingsaspect milieu
 14. Risk assessment for treated articles, materials at active substance approval stage and the consequences for risk mitigation; beoordelingsaspect toxicologie
 15. Addressing concerns of co-formulants that contribute significantly to a products efficacy; beoordelingsaspect fysisch chemische eigenschappen
 16. HEAdhoc of various new excel calculation sheets for PT 1-5 Disinfectants; beoordelingsaspect toxicologie
 17. Lacune toetsingskader biociden voor de bereiding van drinkwater; beoordelingsaspect milieu
 18. Guidance voor het verzamelen en beoordelen van informatie over de (mogelijke) ontwikkeling van resistentie en passende beheerstrategieën; beoordelingsaspect werkzaamheid
 19. SCBP58 Art. 36 decision AS content in SPC; beoordelingsaspect fysisch chemische eigenschappen
 20. Scenario desinfectie van irrigatiewater,TAB update; beoordelingsaspect milkieu
 21. Iodate in biocidal products containing iodine, PVP-iodine as active substance, TAB entry; beoordelingsaspect fysisch chemische eigenschappen
 22. Fourth draft Manual of instructions to eCAs for evaluation of active substances used in disinfectants; beoordelingsaspect fysisch chemische eigenschappen en werkzaamheid

Procedureel toetsingskader nationale ontwikkeling

 1. BPC procedure fast-track approach Union authorisation
 2. Art 75(1)g Product used for temporary preservation of human corpses

Procedureel toetsingskader Europese ontwikkelingen

 1. Biocidal Products Committee procedure fast-track approach Union authorisation
 2. Art 75(1)g Product used for temporary preservation of human corpses

Europese ontwikkelingen toetsingskader voor gewasbeschermingsmiddelen en biociden

 1. Drinkwaterrichtlijn - herziening