Bronnen en besluitvorming toetsingskader

Wat

Door

Consultatie

Publicatie

Vaststelling

Ingangsdatum

Inhoudelijke guidance

Biocidal Products Committee (BPC) werkgroepen

stakeholders en lidstaten

Op ECHA website - BPR guidance

ECHA

Doorgaans 2 jaar na vaststelling

Procedures - EU

Competent Authorities (CA) of Coordination Group (CG)

EU branche organisaties

CIRCabc

Instemming (endorsement) door lidstaten

Per datum vergadering

Werkafspraken

BPC werkgroepen, directeuren overleg

Niet

Op ECHA website - Technical Agreements for Biocides (TAB)

Niet formeel

Per datum publicatie

Blootstellings-scenario’s

BPC werkgroepen

Niet

Op ECHA website - Emission scenario documents (ESDs)

Niet formeel

Per datum publicatie

Sjablonen

BPC

Niet

CIRCabc

BPC

Per datum vergadering

Nationaal beleid

Departement

Onderwerp afhankelijk

Staatscourant

Departement

Per geval bepalen

Nationale uitvoeringsregels

Ctgb

Onderwerp afhankelijk

Staatscourant/  website Ctgb

Ctgb

Per geval bepalen