Is een biocide dat gebruikt wordt om bijvoorbeeld een kas of teeltruimte te ontsmetten een biocide of een gewasbeschermingsmiddel?

Is een biocide dat gebruikt wordt om bijvoorbeeld een kas of teeltruimte te ontsmetten een biocide of een gewasbeschermingsmiddel? De Europese Commissie heeft aangegeven middelen die gebruikt worden om gewassen te beschermen te beschouwen als gewasbeschermingsmiddelen. Het doel van de inzet van het middel krijgt daarmee meer gewicht dan de claim op het middel. Het Ctgb volgt deze lijn.

Desinfectietoepassingen met als doel gewassen te beschermen tegen plantenziekten, moeten dus worden beoordeeld onder de gewasbeschermingsverordening. Dit betreft bijvoorbeeld middelen voor desinfectie van lege ruimten voor de kweek van consumptie-  en siergewassen en paddenstoelen of van apparatuur om pootaardappels en andere land- en tuinbouwgewassen te rooien, transporteren of verwerken.

Om toelatinghouders de gelegenheid te geven de gewasbeschermingstoepassingen van deze middelen aan te vragen onder de gewasbeschermingsverordening, is besloten deze toepassingen van het etiket van het biocide te halen op het moment van herregistratie van het middel. Deze herregistratie vindt 2 tot 3 jaar na publicatie van het goedkeuringsbesluit van de werkzame stof plaats. Dit biedt gebruikers ook de gelegenheid alternatieven te zoeken.

Zie de notitie biociden met kennelijke gewasbeschermingstoepassingen.

Op de meeting van de Competent Authorities (CA) van januari 2018 (CA-Jan18-Doc.8.1)  is besloten dat het volgende gebruik een biocide is en geen gewasbeschermingstoepassing: Het gebruik van desinfectiemiddelen in irrigatiesystemen in de land- en tuinbouw door middel van vullen of continuedosering voor het bestrijden van bacteriën en biofilm met als doel het voorkomen van ongewenste verstoppingen in deze systemen.