Waarom bestaan er verschillende soorten toelatingsnummers voor biociden?

Biociden waarin werkzame stoffen zitten die worden beoordeeld maar die nog niet zijn goedgekeurd hebben een N- toelatingsnummer.

Biociden die uitsluitend goedgekeurde werkzame stoffen bevatten hebben een toelatingsnummer met het Europese format NL-1234567-0000. In het geval van een biocidefamilie heeft de overkoepelende familie de suffix -0000 en de producten in deze familie de suffices -0001, -0002 etc.

Uiteindelijk zullen alle toelatingen een toelatingsnummer volgens het Europese format hebben.

Zie ook de veelgestelde vragen Hoe herken ik een in Nederland toegelaten middel aan het toelatingsnummer? en Hoe kan ik zien of een biocide een toelating en toelatingsnummer heeft?