Formulier Overgangsrecht gewasbeschermingsmiddel

Formulier voor het aanvragen van een:

  • herregistratie van een gewabeschermingsmiddel
  • voorlopige toelating van een gewasbeschermingsmiddel in Nederland, inclusief middelen op basis van micro-organismen (niet zonaal), waarop artikel 80, vijfde lid Verordening (EG) 1107/2009 van toepassing is.