Overgangsrecht herregistraties onder de verordening

Aanvragen tot herregistratie van gewasbeschermingsmiddelen waarvan
a. de werkzame stof onder richtlijn 91/414/EEG zijn geplaatst, of
b. waarvan de werkzame stof is goedgekeurd volgens het eerste lid van artikel 80

worden beoordeeld op basis van het Nederlandse recht zoals dat gold onder 91/414/EEG. Dit betekent ook dat de zonale beoordelingsprocedure (als beschreven in artikel 33 tot 39 van de verordening) niet van toepassing is. Aanvragen tot herregistratie zullen, als zij voldoen aan het bovenstaande, dan ook in principe ‘nationaal’ in behandeling worden genomen .

Herregistratie-aanvragen onder het overgangsrecht

Kan voor een nieuw product een toelating in Nederland worden afgegeven op basis van een vrijwillig zonale herregistratie aanvraag?

Het is niet mogelijk om een product dat in een andere lidstaat wordt geherregistreerd, tegelijkertijd in Nederland (NL = CMS) voor het eerst toe te laten. De verordening staat niet toe om onder het overgangsrecht, op basis van een vrijwillig zonale aanvraag waarbij Nederland ‘concerned member state’ (CMS) is, een nieuwe (eerste) toelating af te geven. U dient daarvoor een zonale aanvraag tot toelating van een nieuw product in te dienen, óf een aanvraag tot wederzijdse erkenning van de toelating in een andere lidstaat.

Welk aanvraagformulier voor herregistratie-aanvragen?

Voor uw aanvraag tot herregistratie van een gewasbeschermingsmiddel moet u gebruik maken van het formulier Overgangsrecht.

Voorkomen 'toelatingsloze' periode

Bij een aanvraag tot verlenging/herregistratie van een toelating kan het door verschillende oorzaken voorkomen dat de beoordeling/besluitvorming niet op tijd is afgerond. Hierdoor zou een toelating pas enige tijd na de expiratie ervan verlengd worden, waardoor er een ‘toelatingsloze’ periode zou ontstaan. Om dit te voorkomen is er de mogelijkheid om de toelating om procedurele redenen te verlengen.

Zie ook de pagina Procedurele verlenging