Formulier Overgangsrecht gewasbeschermingsmiddel

Aanvraagformulier voor herregistratie of voorlopige toelating van een gewabeschermingsmiddel in Nederland, inclusief middelen op basis van micro-organismen (niet zonaal), waarop artikel 80, vijfde lid Verordening (EG) 1107/2009 van toepassing is.