Voornemen tot niet inbehandelingname en afwijzen intrekkingsverzoek

Op 1 juli 2015 ontving het College voor de toelating van gewasbeschermingsmiddelen en biociden van de Stichting Natuur & milieu, Stichting Greenpeace Nederland, en de Nederlandse Vereniging tot Bescherming van Vogels een verzoek tot intrekking van de toelating van gewasbeschermingsmiddelen die gebaseerd zijn op imidacloprid of een andere werkzame stof uit de groep neonicotinoïden. Bij besluit van 20 augustus 2015 is het intrekkingsverzoek voor een deel van de middelen aangehouden, voor een deel van de middelen afgewezen en voor een deel niet in behandeling genomen.