Uitbreiding met een kleine toepassing voor een zaadbehandeling

Een uitbreiding van een kleine toepassing met een zaadbehandeling beperkt het gebruik van een dergelijke toelating niet tot alleen Nederland. Het behandelde zaad is immers per definitie vrij verhandelbaar en dus toepasbaar in álle EU-lidstaten. Wat is mogelijk?

Interzonale aanvraag voor een kleine teelt

Een interzonale aanvraag voor een uitbreiding met een kleine toepassing (KT)  voor een kleine teelt voor een zaadbehandeling is wel mogelijk. Bij de aanvraag van een KT voor een kleine teelt wordt wél het huidige toetsingskader gehanteerd maar voor de uitbreidingsaanvraag KT wordt werkzaamheid en fytotoxiciteit níet beoordeeld, mits aan de voorwaarden van art. 51, lid 2 is voldaan. Aangezien het zaaizaad vrij verhandeld kan worden, is een interzonale commentaarronde noodzakelijk. In de commentaarronde kan door een lidstaat aangegeven worden dat men van mening is dat niet aan de voorwaarden van art. 51, lid 2  wordt voldaan (b.v. omdat de uitbreiding geen kleine toepassing  in betreffende lidstaat betreft). In dat geval is een toelating onder art. 51 niet mogelijk. Indien wel aan de voorwaarden wordt voldaan, is een uitbreiding KT via een interzonale aanvraag mogelijk.