Ctgb-beleid voor producten met feromonen en lokstoffen

Het Ctgb heeft beleid vastgesteld gewasbeschermingsmiddelen met feromonen of lokstoffen en verduidelijkt wanneer ze wel en geen toelating nodig hebben. Het sluit daarmee aan bij de Europese guidances en afspraken die daarover in Europa zijn gemaakt.

Semiochemicals zijn stoffen die door planten, dieren en andere organismen worden afgegeven om te communiceren. Ze kunnen verschillende functies hebben: lokken, het gedrag verstoren of afweren. Afhankelijk van het doel hebben ze een toelating nodig als gewasbeschermingsmiddel of als biocide.

Voor de ontwikkeling, toelating en het gebruik van gewasbeschermingsmiddelen op basis van semiochemicals (waaronder feromonen) is in mei 2016 een Europese guidance vastgesteld: ‘Semiochemical active substances and plant protection products’.

Afhankelijk van doel

Onder de gewasbeschermingsverordening is voor lokstoffen geen toelating nodig zolang ze géén andere chemische werkzame stof bevatten. Een lokstof wordt binnen de gewasbescherming niet gezien als werkzame stof.

Functie semiochemical of lokstof in het middel

Extra functie

Bescherming van planten (volgens de Gewasbeschermings-verordening)

Lokken

Geen

Geen toelating nodig* (zuivere monitoring)

Mechanische bestrijding

Geen toelating nodig*

Insecticide of andere soort werkzame stof

Toelating nodig (semiochemical of lokstof is geen werkzame stof)

Verstoren

N.v.t.

Toelating nodig (semiochemical is wel een werkzame stof)

Afweren

N.v.t.

Toelating nodig (semiochemical is wel een werkzame stof)

* volgens de Guidance over Semiochemicals