Verzoek inlichtingen dierproeven

Ter voorkoming van dubbele dierproeven dient een aanvrager eerst na te gaan of de proeven niet al zijn uitgevoerd of zijn gestart (artikel 61-62 van de verordening).

Het Ctgb heeft in de EU voorgesteld om studies die toegelaten zijn op basis van zonale toelating op te nemen in de EU-database, zo kan op eenvoudige wijze nagegaan worden welke studies uitgevoerd zijn. In dit systeem worden ook de studies opgenomen die gebaseerd zijn op lidstaat specifieke vereisten, zodat aanvragers kunnen volstaan met het indienen van één verzoek om inlichtingen.