Aanvraag proefontheffingen

Indien u beschikt over een ontheffing voor het uitvoeren van een proef met een gewasbeschermingsmiddel, kunt u experimenten of proeven voor onderzoeks- of ontwikkelingsdoeleinden uitvoeren, waarbij een niet-toegelaten gewasbeschermingsmiddel in het milieu wordt gebracht of die gepaard gaan met het niet-toegelaten gebruik van een gewasbeschermingsmiddel.

De aanvraag dient ingediend te worden in de lidstaat waar het experiment of de proef zal worden uitgevoerd (artikel 54 van de verordening). Voor experimenten of proeven waarbij een genetisch gemodificeerd organisme in het milieu wordt gebracht, wordt geen ontheffing voor experimentele doeleinden verleend, tenzij een dergelijke introductie op grond van Richtlijn 2001/18/EG werd geaccepteerd.