Aanvraagformulier toevoegingsstof

Aanvraagfomrulier voor een toelating voor een toevoegingstof of wijziging van een toevoegingstof voor een gewasbeschermingsmiddel.

Volgens artikel 58 van de verordening gewasbeschermingsmiddelen dient een toevoegingstof een toelating te hebben alvorens op de markt gebracht te kunnen worden.

De nationale toelating van toevoegingstoffen is geregeld in Regeling gewasbeschermingsmiddelen en biociden, artikel 11.10a lid 1.