Bekendmakingen collegebesluiten gewasbeschermingsmiddelen d.d. 19 december 2018

Toelating gewasbeschermingsmiddelen

Toel.nr

Middelnaam

Werkzame stof

Toelatinghouder

Teelten/gebruik

15781 N

 CheckMate Puffer CM

(E,E)-8,10-Dodecadien-1-ol

Suterra Europe Biocontrol S.L.

Dit insectenbestrijdingsmiddel voor professioneel gebruik wordt toegelaten in de teelt van pitvruchten en walnoot.

15788 N

Diprospero

dimethomorf en propamocarb hydrochloride

Arysta LifeScience Benelux Sprl

Dit schimmelbestrijdingsmiddel voor professioneel gebruik wordt toegelaten voor een gewasbehandeling in aardappelen.

15603 N

CLAP (wederzijdse erkenning)

clopyralid

Sharda Europe b.v.b.a.

Dit onkruidbestrijdingsmiddel voor professioneel gebruik wordt toegelaten in de teelt van winterkoolzaad.

15753 N

Scholar (wederzijdse erkenning)

fludioxonil

Syngenta Crop Protection B.V.

Dit schimmelbestrijdingsmiddel voor professioneel gebruik wordt toegelaten voor een na-oogstbehandeling in de teelt van appel en peer.

15777 N

Bananengas (wederzijdse erkenning)

ethyleen

Praxair N.V.

Dit middel voor professioneel gebruik wordt toegelaten als groeiregulator voor een ruimtebehandeling van banaan in opslag.

15795 N

Perlan

gibberellinen en 6-benzyladenine

Fine Agrochemicals Ltd.

Dit middel voor professioneel gebruik wordt toegelaten als groeiregulator voor een gewasbehandeling in appel, peer en boomkwekerijgewassen.

15767 N

DEGESCH PLATE PPP

(wederzijdse erkenning)

magnesiumfosfide

Detia Freyberg GmbH

Dit insecten- en mijtenbestrijdingsmiddel voor het professionele gebruik wordt toegelaten voor begassing (fumigatie) in de volgende toepassingsgebieden; eetbare producten in opslag (granen, fruit (gedroogd), groenten (gedroogd), peulvruchten (gedroogd), oliehoudende zaden en vruchten (gedroogd, inclusief schilfers), thee, koffie, kruidenthee, cacao en Johannes broodboom, specerijen (gedroogd), Eenvoudig verwerkte graanproducten, noten, tabak en in lege voorraadruimten.
Dit middel mag alleen worden toegepast door gecertificeerde personen.

15783 N

PHOSTOXIN Bag

(wederzijdse erkenning)

aluminiumfosfide

Detia Freyberg GmbH

Dit insecten- en mijtenbestrijdingsmiddel voor het professionele gebruik wordt toegelaten voor begassing (fumigatie) in de volgende toepassingsgebieden; eetbare producten in opslag (granen, fruit (gedroogd), groenten (gedroogd), peulvruchten (gedroogd), oliehoudende zaden en vruchten (gedroogd, inclusief schilfers), thee, koffie, kruidenthee, cacao en Johannes broodboom, specerijen (gedroogd), Eenvoudig verwerkte graanproducten, noten, tabak en in lege voorraadruimten.
Dit middel mag alleen worden toegepast door gecertificeerde personen.

15794 N

Taegro

Bacillus amyloliquefaciens stam FZb 24

Novozymes Frances S.A.S.

Dit schimmelbestrijdingsmiddel voor professioneel gebruik wordt toegelaten in druif (onbedekte teelt).

Renewals en herregistratie gewasbeschermingsmiddel

Toel.nr

Middelnaam

Werkzame stof

Toelatinghouder

Teelten/gebruik

W-code

Aflevertermijn vorige W-code

Opgebruiktermijn vorige W-code

14852 N

DICOPHAR SL

2,4-D, dicamba, MCPA en mecoprop-P

Arysta LifeScience Benelux Sprl

Dit onkruidbestrijdingsmiddel voor professioneel gebruik wordt toegepast in sportvelden.

Bij de verlenging worden nieuwe driftreducerende maatregelen ter bescherming van niet tot doelsoorten behorende terrestrische planten in het WG opgenomen en wordt een zin toegevoegd voor veilig gebruik van de werker.

W.1

28-06-2019

30-09-2019

Ingetrokken gewasbeschermingsmiddelen

Toel.nr

Middelnaam

Werkzame stof

Toelatinghouder

Vervalt op = expiratie datum

Aflever-termijn

Opgebruik-termijn

13167 N

Resolva

Glyfosaat

Syngenta Crop protection B.V.

16-12-2018

16-06-2019

16-06-2020

13166 N

Resolva Spray

Glyfosaat

Syngenta Crop protection B.V.

16-12-2018

16-06-2019

16-06-2020

13388 N

Resolva 24H

Glyfosaat, diquat

Syngenta Crop protection B.V.

16-12-2018

16-06-2019

04-02-2020

13419 N

Resolva 24H Spray

Glyfosaat, diquat

Syngenta Crop protection B.V.

16-12-2018

16-06-2019

04-02-2020

13466 N

ROSATE 36

Glyfosaat

Albaugh UK Ltd.

14-12-2018

14-12-2018

14-12-2018

14586 N

Landmaster

Glyfosaat

Albaugh Europe SARL

14-12-2018

14-12-2018

14-12-2018

14122 N

CUADRO

Trinexapac-ethyl

Cheminova A/S

01-01-2019

01-07-2019

01-07-2020

13837 N

Wopro Glyphosate

Glyfosaat

Simonis B.V.

16-12-2018

16-06-2019

16-06-2020

15296 n

Greenfix NW 360

Glyfosaat

Edialux Nederland B.V.

16-12-2018

16-06-2019

16-06-2020

15297 N

Onkruidkiller NW 360

Glyfosaat

Edialux Nederland B.V.

16-12-2018

16-06-2019

16-06-2020

13386 N

Troy 480

Bentazon

UPL Europe Ltd.

01-06-2019

01-06-2019

01-08-2019

14324 N

Chess

Pymetrozine

ADAMA Registrations B.V.

30-04-2019

30-04-2019

30-09-2019

15583 N

Tafari

Pymetrozine

Syngenta Crop Protection B.V.

30-04-2019

30-10-2019

30-01-2020

12491 N

Plenum 50 WG

Pymetrozine

Adama Registrations B.V.

30-04-2019

30-10-2019

30-01-2020

10172 N

Thiram Granuflo

Thiram

Taminco bvba

30-01-2019

30-04-2019

30-04-2019

11609 N

Hermosan 80 WG

Thiram

Hermoo Belgium N.V.

30-01-2019

30-04-2019

30-04-2019

10918 N

ProSeed

Thiram

Certis Europe B.V.

30-01-2019

30-07-2019

30-01-2020

14835 N

TMTD 98% Satec

Thiram

Satec Handelsgesellschaft mbH

30-01-2019

30-07-2019

30-01-2020