Frankrijk, Hongarije, Nederland en Zweden bereid om samen de herbeoordeling van glyfosaat uit te voeren

De Europese Commissie stelt voor dat Frankrijk, Hongarije, Nederland en Zweden gezamenlijk de Rapporteur Member State (RMS) vormen voor de Europese herbeoordeling (renewal) van de stof glyfosaat.

De Europese Commissie stelt voor om het voor actieve stoffen waarbij een omvangrijk dossier wordt verwacht – zoals glyfosaat – mogelijk te maken dat een groep van lidstaten de rol van RMS op zich neemt, in plaats van één enkele lidstaat. Dit vraagt een aanpassing van verordening (EU) No 844/2012. Deze verordening beschrijft de renewal procedure voor actieve stoffen in gewasbeschermingsmiddelen. Deze aanpassing en het concrete voorstel om de beoordeling van glyfosaat bij een groep van lidstaten neer te leggen, worden besproken in de permanente commissie voor planten, dieren, voeding en veevoer (SCoPAFF) van 21-22 maart 2019. Frankrijk, Hongarije, Nederland en Zweden zijn bereid deel uit te maken van deze groep die dan gezamenlijk als RMS fungeert. De vier zullen samen het glyfosaatdossier beoordelen en in 2021 één beoordelingsrapport (een ‘draft assessment report’ of DAR) opleveren aan de Europese Voedsel- en Warenautoriteit (EFSA). De vier werken samen onder de naam Assessment Group on Glyphosate (AGG).

In december 2017 werd de goedkeuring van de actieve stof glyfosaat voor vijf jaar verlengd. Deze goedkeuring, die korter is dan gangbaar, verloopt in 2022. De aanvraag voor vernieuwing van de stofgoedkeuring van glyfosaat moet uiterlijk 15 december 2019 door de aanvragers worden ingediend. Het volledige aanvraagdossier moet uiterlijk 15 juni 2020 worden ingeleverd.

De laatste stand van zaken, alsmede uitgebreidere informatie (ook over het beoordelingsproces) leest u op de website van de Europese Commissie.