Bekendmakingen collegebesluiten gewasbeschermingsmiddelen d.d. 22 mei 2019

Toelating gewasbeschermingsmiddelen

Toel.nr

Middelnaam

Werkzame stof

Toelatinghouder

Teelten/gebruik

15878 N

Oblix MTM

ethofumesaat en metamitron

UPL Europe Ltd.

Dit onkruidbestrijdingsmiddel voor professioneel gebruik wordt toegelaten in de teel van bieten.

15869 N

ActiSeal F PLUS (wederzijdse erkenning)

fludioxonil

Tecnidex, Fruit Protection S.A.

Dit schimmelbestrijdingsmiddel voor professioneel gebruik wordt toegelaten als na-oogst toepassing in de teelt van appel, peer, steenvruchten en citrusvruchten.

15871 N

Sonata

Bacillus pumilus QST 2808

Bayer CropScience S.A.-N.V.

Dit schimmelbestrijdingsmiddel voor professioneel gebruik wordt toegelaten in de teelt van vruchtgroenten van Solanaceae (bedekte teelt), bloemisterijgewassen (bedekte teelt), aardbei (bedekte teelt), aalbes (bedekte teelt), braam (bedekte teelt), framboos (bedekte teelt), andijvie (bedekte teelt), veldsla (bedekte teelt), courgette (bedekte teelt), komkommer (bedekte teelt), vruchtgroenten van Cucurbitaceae eetbare schil (bedekte teelt), vruchtgroenten van Cucurbitaceae niet-eetbare schil (bedekte teelt), peterselie (bedekte teelt), bloemenzaadteelt (bedekte teelt) en veredelingsteelt en basiszaadproductie van akkerbouw-, groente- en fruitgewassen, kruiden en sierteeltgewassen (bedekte teelt).

Uitbreiding gewasbeschermingsmiddel

Toel.nr

Middelnaam

Werkzame stof

Toelatinghouder

Teelten/gebruik

W-code

Aflevertermijn vorige W-code

Opgebruiktermijn vorige W-code

10944 N DELFIN Bacillus thuringiensis subsp. Kurstaki strain SA-11 Mitsui AgriScience International S.A./N.V. Het betreft een insectenbestrijdingsmiddel voor professioneel en niet professioneel gebruik. Het niet-professionele gebruik wordt uitgebreid met gebruik in teelt van appel, peer, vruchtgroenten van Solanaceae en Cucurbitaceae met eetbare schil (binnen), meloen (binnen), sluit-, bloem- en bladkoolachtigen (buiten), sierbeplanting, kamerplanten en kuipplanten. W.1 n.v.t. n.v.t.

15870 N

Texio

Bacillus amyloliquefaciens (former subtilis) stam QST 713

SBM Développement SAS

Dit schimmelbestrijdingsmiddel voor niet-professioneel gebruik wordt uitgebreid in de teelt van aardbei (binnen), sla, andijvie, spinazie (binnen), komkommer, aubergine, tomaat, paprika (binnen), aubergine, tomaat, paprika (binnen), courgette, komkommer, meloen, pompoen, tomaat, paprika (binnen) en sierteeltgewassen (binnen).

W.1

n.v.t.

n.v.t.

Renewals en herregistratie gewasbeschermingsmiddel

Toel.nr

Middelnaam

Werkzame stof

Toelatinghouder

Teelten/gebruik

W-code

Aflevertermijn vorige W-code

Opgebruiktermijn vorige W-code

12602 N

Sphere

cyproconazool en trifloxystrobin

Bayer CropScience S.A.-N.V.

Dit schimmelbestrijdingsmiddel mag worden toegepast in de teelt van bieten in gewasstadia BBCH 39-49. Nieuwe aanvullende toepassingsvoorwaarden worden voorgeschreven voor gebruik van DRT 90 bij toepassing op percelen die grenzen aan oppervlaktewater, en het middel mag niet worden toegepast in grondwaterbeschermingsgebieden. Bij de herregistratie vervalt het gebruik in granen en graszaadteelt.

W.3

31-10-2019

31-12-2019

Overig gewasbeschermingsmiddel

Toel.nr.

Middelnaam

Werkzame stof

Toelatinghouder

Wijziging

W-code

Aflevertermijn vorige W-code

Opgebruiktermijn vorige W-code

14698 N

PROMAN

metobromuron

Belchim Crop Protection N.V./S.A.

Dit onkruidbestrijdingsmiddel voor professioneel gebruik wordt toegepast voor een vooropkomst-behandeling in de teelt van aardappelen.

De  wijziging betreft de aanpassing van een eerder opgelegde restrictie aangaande vervolggewassen.

W.2

31-11-2019

31-05-2020

Ingetrokken gewasbeschermingsmiddel

Toel.nr

Middelnaam

Werkzame stof

Toelatinghouder

Vervalt op = expiratie datum

Aflever-termijn

Opgebruik-termijn

13386 N

Troy 480

bentazon

UPL Europe LTD.

01-06-2019

01-06-2019

01-06-2019