Bekendmakingen collegebesluiten gewasbeschermingsmiddelen d.d. 28 augustus 2019

Toelating gewasbeschermingsmiddelen

Toel.nr

Middelnaam

Werkzame stof

Toelatinghouder

Teelten/gebruik

15909 N

Alibi Flora

azoxystrobin en difenoconazool

Syngenta Crop Protection B.V.

Dit schimmelbestrijdingsmiddel voor professioneel gebruik wordt toegelaten in de teelt van potplanten (bedekte, niet-grond gebonden teelt), potplanten (bedekte, grond gebonden teelt), potplanten (onbedekte teelt), snijbloemen (bedekte teelt m.u.v. substraatteelt), snijbloemen m.u.v. roos (bedekte substraatteelt), roos (bedekte substraatteelt), snijbloemen (onbedekte teelt), boomkwekerijgewassen (bedekte, grond gebonden (container)teelt), boomkwekerijgewassen (bedekte niet-grond gebonden (container)teelt), boomkwekerijgewassen (onbedekte teelt), vaste plantenteelt (bedekte, niet-grond gebonden (container)teelt), vaste plantenteelt (onbedekte teelt), bloemenzaadteelt (bedekte teelt) en bloemenzaadteelt (onbedekte teelt).

Uitbreiding gewasbeschermingsmiddel

Toel.nr.

Middelnaam

Werkzame stof

Toelatinghouder

Wijziging

W-code

Aflevertermijn vorige W-code

Opgebruiktermijn vorige W-code

14303 N

BONALAN

(kleine toepassing)

benfluralin

Gowan Crop Protection Ltd.

Deze herbicide voor professioneel gebruik wordt uitgebreid met kleine toepassing in afrikaantjes (groenbemester), sluitkoolachtigen (onbedekte teelt),  bladkoolachtigen (onbedekte teelt), koolrabi (onbedekte teelt), liatris (onbedekte teelt), veredeling en zaadteelt van akkerbouwgewassen (met uitzondering van aardappel, mais, graan, graszaad, hop en olifantsgras), groenten- en fruitgewassen, kruiden en sierteeltgewassen (onbedekte teelt).

W.1

n.v.t.

n.v.t.

15259 N

Banarg

ethyleen

Linde Gas Benelux B.V.

Het middel voor professioneel gebruik wordt toegepast als groeiregulator voor een ruimtebehandeling in banaan en citrus in opslag en tomaat (bedekte teelt).

De wijziging betreft de toelating in tomaat (bedekte teelt)

W.1

n.v.t.

n.v.t.

15193 N

Fox 480 SC
(kleine toepassing)

bifenox

ADAMA Registrations B.V.

Dit  onkruidbestrijdingsmiddel voor professioneel gebruik wordt uitgebreid: met kleine toepassing

in graszaadteelt m.u.v. Engels raaigras d.m.v. een split toepassing.

W.1

n.v.t.

n.v.t.

Ingetrokken gewasbeschermingsmiddel

Toel.nr

Middelnaam

Werkzame stof

Toelatinghouder

Vervalt op = expiratie datum

Aflever-termijn

Opgebruik-termijn

3992 N

Certis Chloor IPC 40% Vloeibaar

chloorprofam

Certis Europe B.V.

08-01-2020

08-07-2020

08-10-2020

4285 N

Gro-Stop Poeder

chloorprofam

Certis Europe B.V.

08-01-2020

08-07-2020

08-10-2020

4563 N

Gro-stop Fog

chloorprofam

Certis Europe B.V.

08-01-2020

08-07-2020

08-10-2020

11631 N

Gro-Stop BASIS

chloorprofam

Certis Europe B.V.

08-01-2020

08-07-2020

08-10-2020

12637 N

Gro-Stop Ready

chloorprofam

Certis Europe B.V.

08-01-2020

08-07-2020

08-10-2020

12638 N

Gro-Stop Innovator

chloorprofam

Certis Europe B.V.

08-01-2020

08-07-2020

08-10-2020

4372 N

Isopan

chloorprofam

Arysta LifeScience Benelux Sprl

08-01-2020

08-07-2020

08-10-2020

5830 N

Nogerma aardappel-kiemremmer

chloorprofam

Arysta LifeScience Benelux Sprl

08-01-2020

08-07-2020

08-10-2020

11198 N

Aliacine

chloorprofam

Arysta LifeScience Benelux Sprl

08-01-2020

08-07-2020

08-10-2020

12928 N

Neo-Conserviet

chloorprofam

Arysta LifeScience Benelux Sprl

08-01-2020

08-07-2020

08-10-2020

14688 N

NEO-STOP 0.5% DP

chloorprofam

Arysta LifeScience Benelux Sprl

08-01-2020

08-07-2020

08-10-2020

14942 N

Nogerma 120 RTU

chloorprofam

Arysta LifeScience Benelux Sprl

08-01-2020

08-07-2020

08-10-2020

5134 N

INTRUDER

chloorprofam

UPL Europe Ltd.

08-01-2020

08-07-2020

08-10-2020

11003 N

TUBERPROP 1%

chloorprofam

UPL Europe Ltd.

08-01-2020

08-07-2020

08-10-2020

11004 N

TUBERPROP HN

chloorprofam

UPL Europe Ltd.

08-01-2020

08-07-2020

08-10-2020

12468 N

TUBERPROP BASIC

chloorprofam

UPL Europe Ltd.

08-01-2020

08-07-2020

08-10-2020

13420 N

Tuberprop Easy

chloorprofam

UPL Europe Ltd.

08-01-2020

08-07-2020

08-10-2020

13542 N

Tuberprop Ultra

chloorprofam

UPL Europe Ltd.

08-01-2020

08-07-2020

08-10-2020

14875 N

Tuberprop Ultra 600

chloorprofam

UPL Europe Ltd.

08-01-2020

08-07-2020

08-10-2020

13649 N

GLADIATOR

methoxyfenozide

Dow AgroSciences B.V.

26-07-2019

26-07-2019

26-07-2019

15758 N

VSM Methoxyfenozide 240 SC

methoxyfenozide

VSM Agrochem bvba

26-07-2019

30-12-2019

30-06-2020