MRL chloorprofam pas aangepast na EU-besluit

Vanuit de aardappelsector zijn er vragen over de maximale residu limiet (MRL) voor de stof chloorprofam. In de EU is besloten dat het gebruik van deze kiemremmer bij het bewaren van aardappelen, niet meer wordt goedgekeurd. Omdat chloorprofam in de afgelopen decennia veel is gebruikt in bewaarschuren, bestaat er een kans op kruisbesmetting van aardappelen in bewaarschuren waarin eerder chloorprofam werd gebruikt.

Op dit moment geldt er een MRL van 10 mg/kg. Er loopt een Europese procedure voor het aanpassen van de MRL voor aardappelen die via de opslag in aanraking komen met resten chloorprofam. Het is de bedoeling dat de MRL zo laag wordt vastgesteld dat illegaal gebruik wordt voorkomen en de bescherming van de consument gewaarborgd is, maar hoog genoeg om de bestaande bewaarruimten nog te kunnen gebruiken. De Europese Autoriteit voor Voedselveiligheid (EFSA) zal een advies geven aan de Europese Commissie voor een tijdelijke MRL voor de komende jaren. Een besluit hierover wordt in de loop van 2020 verwacht. Tot die tijd blijft de bestaande MRL (10 mg/kg) van kracht.