Besluiten gewasbeschermingsmiddelen collegevergadering 26 augustus 2020

Een besluit van het Ctgb treedt in werking op de dag van publicatie in de Staatscourant.

Vanaf dan geldt voor een middel hetgeen in het betreffende besluit is vastgesteld. Ctgb publiceert de besluiten in de toelatingen databank.

Toelating gewasbeschermingsmiddelen

Toel.nr

Middelnaam

Werkzame stof

Toelatinghouder

Teelten/gebruik

16048 N

Gofor

aclonifen en flufenacet

Bayer CropScience S.A.-N.V.

Dit onkruidbestrijdingsmiddel voor professioneel gebruik wordt toegelaten in de teelt van aardappel.

Uitbreiding gewasbeschermingsmiddelen

Toel.nr.

Middelnaam

Werkzame stof

Toelatinghouder

Wijziging

W-code

Aflevertermijn vorige W-code

Opgebruiktermijn vorige W-code

12455 N

NeemAzal-T/S (kleine toepassing)

azadirachtin

Stichting Trustee Bijzondere Toelatingen

De toelating van dit insecten- en mijtenbestrijdings-middel voor professioneel gebruik wordt uitgebreid in de teelt van: sluitkoolachtigen (onbedekte teelt), medicinale kruidgewassen, bloembollen en bloemknollen m.u.v. tulp en lelie (onbedekte teelt), bloembollen en bloemknollen (bedekte teelt), bloemenzaadteelt, veredeling en zaadteelt (bedekte teelt), veredeling en zaadteelt van akkerbouwgewassen (m.u.v. aardappel, maïs, granen en graszaadteelt, hop en olifantsgras), groenten- en fruitgewassen, kruiden en sierteeltgewassen (onbedekte teelt)

W.5

n.v.t.

n.v.t.

13857 N

 Naturalis-L

Beauveria bassiana strain ATCC 74040

CBC (Europe) Srl.

De toelating van dit insectenbestrijdingsmiddel voor professioneel gebruik wordt toegepast in de bedekte teelt van groente- en  sierteeltgewassen.
Het middel wordt uitgebreid met de bedekte teelt van kleinfruit en met de teelt van vruchtgroenten van Solanaceae en Cucurbitaceae (zowel met eetbare als niet-eetbare schil).

W.1

n.v.t.

n.v.t.

Overige gewasbeschermingsmiddelen

Toel.nr

Middelnaam

Werkzame stof

Toelatinghouder

Teelten/gebruik

W-code

Aflevertermijn vorige W-code

Opgebruiktermijn vorige W-code

15803 N

Vibrance Star

triticonazool, fludioxonil en sedaxaan

Syngenta Crop Protection B.V.

De toelating van dit schimmelbestrijdingsmiddel voor professioneel gebruik wordt gewijzigd in grondwaterbeschermingsgebieden.

W.1

n.v.t.

n.v.t.

Ingetrokken gewasbeschermingsmiddelen

Toel.nr

Middelnaam

Werkzame stof

Toelatinghouder

Vervalt op = expiratie datum

Aflever-termijn

Opgebruik-termijn

15311 N

VSM Chlorantraniliprole 200 SC

chlorantraniliprole

VSM Agrochem bvba

16-01-2020

16-07-2020

16-01-2021

15800 N

VSM Etoxazool 110 SC

etoxazool

VSM Agrochem bvba

16-01-2020

16-01-2020

16-01-2020

15759 N

VSM Flonicamid 50 WG

flonicamid

VSM Agrochem bvba

16-01-2020

16-01-2020

16-01-2020

15771 N

VSM Cyproflu WG

fludioxonil, cyprodinil

VSM Agrochem bvba

16-01-2020

16-07-2020

16-01-2021

15604 N

VSM 6BA+gibb

gibberellinen, 6-benzyladenine

VSM Agrochem bvba

16-01-2020

16-01-2020

16-01-2020

13186 N

Panic Free

glyfosaat

Albaugh TKI d.o.o

01-08-2020

01-02-2021

01-08-2021

13546 N

Roundup Force

glyfosaat

Bayer Agriculture BVBA

15-07-2020

15-07-2020

15-07-2020

14137 N

Roundup Ultra

glyfosaat

Evergreen Garden Care Belgium bvba

15-07-2020

15-01-2021

15-07-2021

15081 N

Roundup hardnekkig

glyfosaat

Evergreen Garden Care Belgium bvba

15-08-2020

15-02-2021

15-08-2021

15999 N

Greenfix 360

glyfosaat

Edialux Nederland B.V.

01-08-2020

01-02-2021

01-08-2021

16000 N

Onkruidkiller 360

glyfosaat

Edialux Nederland B.V.

01-08-2020

01-02-2021

01-08-2021

15808 N

VSM Dithia Pro

kaliumfosfonaten, dithianon

VSM Agrochem bvba

16-01-2020

16-01-2020

16-01-2020

14856 N

Starship

mesotrione

Nufarm B.V.

01-09-2020

01-09-2020

01-09-2020

15757 N

VSM Bopyr WG

pyraclostrobine, boscalid

VSM Agrochem bvba

16-01-2020

16-01-2020

16-01-2020

15762 N

VSM Pyrimethanil 400 SC

pyrimethanil

VSM Agrochem bvba

16-01-2020

16-01-2020

16-01-2020

14948 N

WOPRO Spirodiclofen 240 SC

spirodiclofen

Simonis B.V.

31-07-2020

31-07-2020

31-01-2021